Döende ska få bättre vård

Långtifrån alla erbjuds god vård i livets slutskede. Döende patienter åker in och ut på sjukhus, och riskerar att inte få smärtlindring och hjälp att hantera sin ångest. För att säkra tillgång till palliativ vård på lika villkor för alla presenterar vi i dag nationella rekommendationer, skriver företrädare för Socialstyrelsen.

Under strecket
Publicerad
Respirator.

Respirator.

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN
Annons

Medellivslängden i Sverige har ökat under flera decennier och allt färre dör till följd av cancer och hjärtinfarkt. Sjukvården har gjort stora framsteg. Sjukdomar som tidigare innebar en säker dödsdom går i dag att behandla med effektiva metoder.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons