Annons

Döende ska få bättre vård

Långtifrån alla erbjuds god vård i livets slutskede. Döende patienter åker in och ut på sjukhus, och riskerar att inte få smärtlindring och hjälp att hantera sin ångest. För att säkra tillgång till palliativ vård på lika villkor för alla presenterar vi i dag nationella rekommendationer, skriver företrädare för Socialstyrelsen.

Publicerad
Respirator.
Respirator. Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

Medellivslängden i Sverige har ökat under flera decennier och allt färre dör till följd av cancer och hjärtinfarkt. Sjukvården har gjort stora framsteg. Sjukdomar som tidigare innebar en säker dödsdom går i dag att behandla med effektiva metoder.

Respirator.

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons