Dödsstöt eller renässans för etanolbilen?

Etanolbilens kollaps är paradoxalt nog en konsekvens av dels ett EU-direktiv vars syfte är att främja förnybara drivmedel, dels traditionell svensk bilindustriprotektionism. Det skriver Magnus Nilsson, miljökonsult, tidigare trafikexpert vid Naturskyddsföreningen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Miljöminister Andreas Carlgren förklarade nyligen att regeringen tänker slopa nedsättningen av förmånsvärdet på etanolbilar. I fortsättningen ska den schablonskatt den betalar som försetts med en etanolbil av sin arbetsgivare relateras till bilens hela försäljningsvärde, inte, som idag, till bara 80 procent av detta värde.

De nedsatta förmånsvärdena har varit helt avgörande för etanolbilarnas framgång. När nedsättningen nu slopas blir det sannolikt dödsstöten för den svenska etanolbilsmarknaden.

Annons
Annons
Annons