Dödlig laxsjuka ökar

Under strecket
Publicerad
Annons

När sjukdomen M 74 härjade som värst i början av 1990-talet befarade man att vildlaxen i Östersjön skulle gå under.
Då dog de nykläckta laxynglen i drivor. 1993 överlevde bara var femte kull av yngel i de svenska odlingarna samtidigt som det pågick ett mycket omfattande laxfiske i Östersjön.

De senaste åren har bilden förändrats. Fisket har begränsats och andelen sjuka laxar har minskat. De uppväxande laxbestånden i älvarna är i dag minst fyra gånger större än i slutet av 1980-talet, vilket också gör laxstammen bättre rustad för sjukdomsangrepp.
Men det är svårt att veta när sjukdomen M 74 slår till igen. Sedan 1998 har i genomsnitt vart fjärde yngel drabbats, men förra året hade andelen stigit till 36 procent, enligt statistik från företaget Fiskhälsan, som arbetar med kompensationsodling av lax. Andelen drabbade laxar varierar dock något mellan åren och ökningen i fjol innebär ingen akut fara för fisken, enligt Lars Karlsson, laborator på Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium.

Annons
Annons
Annons