Dödens gräns vållar problem

Döendet blir ett alltmer komplext medicinskt och etiskt område. En ”värdig” död och en ”nyttig” död är inte lättförenligt. Socialministern bör tillsätta en utredning om dödsbegreppet och organdonation, skriver Ulla Ekström von Essen, docent i idéhistoria.

Under strecket
Publicerad
Annons

SvD uppmärksammade i veckan problemet att i Sverige – som uppvisar EU:s högsta villighet att donera organ efter döden – genomförs allt färre donationer. Vad beror det på? Svaret ligger inbäddat i ett snårigt kluster av organisatoriska, etiska och juridiska spörsmål knutna till samtyckesreglerna, bestämningen av döden och synen på en värdig död.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons