Doctorow förnyade den historiska romanen

Edgar Lawrence Doctorow (1931–2015).
Edgar Lawrence Doctorow (1931–2015). Foto: Dan Callister /AOP

Edgar Lawrence Doctorow förnyade den historiska romanen genom sin säregna blick på det förflutna. I sin författarkarriär utmanade han ofta vår syn på historiska personer och händelser.

Publicerad
Annons

1953 avrättades makarna Julius och Ethel Rosenberg, dömda för att ha överlämnat information om det amerikanska atombombsprojektet till Sovjet. I ”Daniels bok”, 1971, föreställer sig E L Doctorow en liknande händelse sedd ur de åtalades sons perspektiv. Daniel, som har en del gemensamt med paret Rosenbergs egen son, återgår i romanen till åren kring rättegången för att försöka förstå vad som hände hans föräldrar. Genom att växla mellan då och nu, första- och tredjepersonsperspektiv, skapade Doctorow med sin tredje roman en teknik där dåtiden relativiseras och blir vag. I Daniels sammantagna berättelse tycks det inte finnas någon absolut sanning.

”Daniels bok” blev E L Doctorows väg in i den amerikanska samtidslitteraturen. Hans speciella sätt att återge det förflutna ur olika perspektiv och blanda fiktion med historiska händelser förnyade den historiska romanen, och kom att prägla stora delar av Doctorows senare författarskap. Ofta innefattade hans böcker verkliga personer, som i ”Ragtime”, 1975, där han med ibland komisk effekt låter en rad historiska gestalter dyka upp i New York under tiden före det första världskriget. Genom att låna från faktiska händelser och litterära källor kommenterade Doctorow samtidigt sin tids kamp för svartas rättigheter och ökad jämställdhet. Hans sätt att kommentera sin samtid genom ett fiktivt förflutet påminner om hur vissa tv-serier idag förläggs till andra eror för att på distans diskutera vår egen tid.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons