DO vill särbehandla romer positivt

Under strecket
Publicerad
Annons

Romer behöver förtur till bostäder, arbetsmarknaden och utbildningar. Med positiv särbehandling skulle år efter år av diskriminering brytas, anser ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO Margareta Wadstein.
Ett argument för att rikta åtgärder mot just romer är att det bland annat är ”staten som ända in i vår tid” svarat för en stor del av diskrimineringen mot romer, skriver Wadstein i en rapport som lämnades över till regeringen igår.
Bland annat behövs det fler förebilder för romer inom skolan, politiken, och vid kommunala och statliga myndigheter.
Under 2002 och 2003 har ett 60-tal anmälningar om etnisk diskriminering mot romer kommit in till DO. Anmälningarna handlar främst om bostäder och diskriminering på restauranger och affärer. Enligt en enkät har 30 procent av de tillfrågade romerna nekats att köpa eller hyra bostad de senaste fem åren. 40 procent har nekats tillträde till restauranger. Sofia Nilsson

Annons
Annons
Annons