DO vill särbehandla romer positivt

Motviljan mot romer är stor i det svenska samhället och de utsätts för omfattande diskriminering. För att motverka diskrimineringen måste romer ges större delaktighet och inflytande i samhället. En väg att uppnå detta är positiv särbehandling, skriver Diskrimineringsombudsmannen (DO) Margareta Wadstein på Dagens Nyheters debattsida.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

DO överlämnar på tisdagen till regeringen en rapport om hur diskrimineringen av romer fortgår i Sverige. Romer diskrimineras på arbetsmarknaden, när de söker bostad, de trakasseras av grannar och utsätts för kränkande behandling när de besöker butiker och restauranger, konstaterar Margareta Wadstein och projektledaren Lars Lindgren i artikeln.

Positiv särbehandling tillåts inte i nuvarande lagstiftning men skulle vara en möjlig framtida strategi inom utbildning, arbetsliv och arbetsmarknadspolitik, för att ge romerna lika rättigheter och möjligheter som mer gynnade grupper, argumenterar de.

Annons
Annons
Annons