Annons

DO sviker diskriminerade

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har på eget bevåg och utan stöd i diskrimineringslagen fabricerat en gallringsmetod som gör att merparten av anmälningarna kan skickas tillbaka med vändande post, skriver tre debattörer.

Under strecket
Publicerad

DO-reformen 2008 var inte självklar. Kritiker befarade att en super-DO inte skulle kunna ägna tillräcklig uppmärksamhet åt de många enskilda ärendena inom alla diskrimineringsområden. Det ser dessvärre ut som om farhågorna var välgrundade. DO driver alltför få diskrimineringsärenden och hon gör inte heller tillräckligt för att väcka opinion i diskrimineringsfrågorna, vilket åligger henne enligt de så kallade Parisprinciperna.

EU-rätten förutsätter att medlemsstaterna tillhandahåller ett effektivt rättsligt skydd för människor som diskriminerats. Diskrimineringslagen är det nationella verktyget. Det är uppenbart att nuvarande DO:s sätt att sköta verksamheten inte uppfyller EU-rättens krav. Regeringen har nyligen beslutat att en särskild utredare ska föreslå hur man med förtydliganden i diskrimineringslagen och på andra sätt kan säkerställa att människor får den hjälp de har rätt till. Möjligen är det att gå över ån för att hämta vatten. Det är inte diskrimineringslagen det är fel på.

Annons
Annons
Annons