X
Annons
X

DO godkänner inte niqabförbud i skolan

Integrationsminister Erik ­Ullenhag vill att rektorn ska kunna säga nej till elever med heltäckande slöja. Men en ­sådan lagändring kan strida mot grundlagen, menar Disk­rimineringsombudsmannen.

Att stänga av en elev bara för att hon bär slöja som täcker ansiktet går emot diskrimineringslagen. Den slutsatsen drar nu Diskrimineringsombudsmannen efter att ha utrett frågan i två år.

Anmälaren är en elev vid en barnskötarutbildning i Stockholm som fick beskedet att elever ska visa ansiktet i skolan, både av pedagogiska och säkerhetsmässiga skäl. Eleven fick gå kvar på skolan under tiden DO utredde frågan och har nu bara praktikdelen kvar. De två praktikplatser som skolan erbjöd henne tog inte emot elever med heltäckande slöja.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X