DNA-register ska lösa våldtäktsfall

Bara omkring 13 procent av alla anmälda våldtäkter leder till åtal. Men DNA-registret kommer att växa explosionsartat. Om några år kan uppemot 100 000 personer finnas med där, genom en lagändring. Därmed blir det också lättare att klara upp många gamla våldtäkter. Bara omkring 13 procent av alla anmälda våldtäkter leder till åtal. Men DNA-registret kommer att växa explosionsartat. Om några år kan uppemot 100 000 personer finnas med där, genom en lagändring. Därmed blir det också lättare att klara upp många gamla våldtäkter.

Under strecket
Publicerad
Annons

I år kommer Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL, att analysera DNA-prov från omkring 5 000 personer. Nästa år beräknas den siffran stiga till 30 000 personer. Men sett till det antal fall av misstänkt brottslighet som faller inom ramen för ett nytt lagförslag så kan det handla om att polisen kan ta DNA-prov på hundratusentals personer.
DNA-explosionen inom rättsväsendet beror på att en ny lag kan bli ett kraftfullt instrument för att utreda och lagföra fler brott.

Enligt det nya lagförslaget som är tänkt att träda i kraft den 1 januari ska det räcka att det finns skälig misstanke om brott som kan leda till fängelse, för att DNA-prov ska kunna tas på den misstänkte.
” Dessutom ska DNA-prov kunna tas på andra än den misstänkte om det är av ”synnerlig betydelse för utredningen”.
”Samtidigt ska det nuvarande DNA-registret utvidgas så att alla som döms till mer än böter kan hamna i registret.
”För det tredje ska alla som är skäligen misstänkta för brott som kan leda till fängelse finnas i ett
speciellt utredningsregister så länge brottsutredningen pågår.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons