Annons

Djurhälsan ett förbisett kapitel

Nya sjukdomar hos djuren kan dyka upp oväntat och snabbt när klimatet blir allt varmare. Sjukdomar som också kan drabba människan. Men om kopplingen mellan djurs och människors hälsa sägs ingenting i regeringens Klimat- och sårbarhetsutredning. Ett förbiseende som nu får kritik av experterna.

Under strecket
Publicerad

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har lämnat sitt remissvar på den bibeltjocka Klimatutredningen och påpekar att ingenting sägs om sjukdomar som smittar mellan djur och människor, så kallade zoonoser, i kapitlet om människors hälsa.

– Detta trots att mer än hälften av de infektionssjukdomar som smittar människor är zoonoser, påpekar Ann Albihn, laborator vid SVA.

Annons
Annons
Annons