Annons

Djurgårdsbor vill stoppa Gröna Lunds utbyggnad

I skuggan av det skrotade Nobelcentret på Blasieholmen tornar en ny strid om stadsbyggnad i Stockholm upp sig. Boende på Djurgården opponerar sig mot planerna på att nöjesparken Gröna Lund ska utvidgas.

Under strecket
Publicerad

Vy från vattnet in mot nöjesfältet.

Foto: Stockholms stad

Vyn mot Allmänna Gränd.

Foto: Stockholms stad

En översiktsbild från ”Nöjesfältet” från 1936 då man konkurrerade med Gröna Lund.

Foto: Stockholms stad

Parkeringsplatsen som den ser ut i dag.

Foto: Stockholms stad

Det är på en parkeringsyta om 8 000 kvadratmeter invid Skeppsholmsviken som utvidgningen av nöjesfältet planeras – med en gångbro till Gröna Lund.

Den nya bebyggelsen ska enligt detaljplanen, vars granskningsförfarande slutar den 19 december, uppföras längs Falkenbergsgatan och Allmänna gränd.

Annons
Annons
Annons