Späckhuggaren Tilikum som hölls fången på Sea World i Orlando, dödade tre människor: två tränare och en man som utan lov tog sig ner i bassängen.
Späckhuggaren Tilikum som hölls fången på Sea World i Orlando, dödade tre människor: två tränare och en man som utan lov tog sig ner i bassängen. Foto: Phelan M Ebenhack/TT

Djuren som gör uppror mot människan

Djur som grisar och hönor har välutvecklade sociala och intellektuella förmågor – förmågor som ibland används för att göra motstånd mot människor.

Publicerad

De djur som bor hemma hos oss är inte de enda domesticerade djuren. Lantbruksdjuren har en liknande historia. Relationerna mellan människor och kor, får, hästar, hönor och grisar har förändrats genom uppkomsten av djurindustrin. Medan de tidigare var en del av en bondefamiljs sociala liv och en by- eller stadsmiljö har de blivit alltmer osynliga. Det finns förvisso historiska exempel på storskalig djurhållning. Egyptierna födde upp djur för att kunna offra dem som mumier och höll vilda djur fångna i samma syfte. Romarna valde ut hönsraser som lade många ägg och höll dem i stora besättningar.

De tekniker som i dag används för att djuren ska producera så mycket som möjligt är dock nya, och det antal djur som används och dödas går inte att jämföra med något annat. Djurhållningens ökade storskalighet och industrialisering har naturligtvis fått följder för relationen med människan och för kommunikationen. Nuförtiden ingår lantbruksdjuren oftast inte i bondefamiljen (med en miljon hönor är det praktiskt omöjligt); relationen är en arbetsrelation som är inriktad på att djuren ska fungera väl så att de ger så stor avkastning som möjligt.