Annons

Thure Stenström:Djupdykning i Hammarskjölds motiv

En ny studie analyserar de genomgripande motiven i Dag Hammarskjölds tänkande. För honom förelåg aldrig någon motsättning mellan förnuft och mystik, vilket ses som nyckeln till hans politiska handlingskraft.

Publicerad
Dag Hammarskjöld (1905–1961).
Dag Hammarskjöld (1905–1961).

Den 17 september 1961 störtade Dag Hammarskjölds plan i Ndola i nuvarande Zambia. En stämning av solförmörkelse och världsundergång grep omkring sig. FN hade förlorat sin främste företrädare och Sverige en av sina främsta världsmedborgare. Här hemma utbröt närmast landssorg. Förlusten kändes särskilt smärtsam i Uppsala, Hammarskjölds hemstad. När bilkortegen med kistan en dryg vecka senare närmade sig Uppsala utmed vad som numera heter Dag Hammarskjölds väg, stod vi studenter och lärare där i långa tysta led. Rektor magnificus Torgny Segerstedt hade påbjudit inställelse av all universitetsundervisning efter klockan 12. Processionen stannade till vid Slottet, där landshövdingsonen tillbragt sin barndom. På kvällen defilerade tiotusentals människor förbi kistan som stod uppställd i Oxenstiernska koret i domkyrkan. Upplands nation hade sista hedersvakten, det var ju hos upplänningarna han varit förste kurator. När Elisabeth Söderström nästföljande dag uppstämde Händels ”Jag vet, att min förlossare lever” och ärkebiskop Erling Eidem förrättade jordfästningen, följdes sorgegudstjänsten på tv-rutan av miljontals människor över hela världen. Ralph Bunche och Trygve Lie, Adlai Stevenson och Lyndon B Johnson och många andra av storpolitikens förgrundsfigurer hade infunnit sig. Bara kommunist-Kinas och Sovjetunionens representanter hade valt att utebli.

Dag Hammarskjöld (1905–1961).

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons