Annons

Bengt E Y Svensson:Djupdykning i Copernicus universum

Vilka var Copernicus egna motiv till teorierna om planeternas banor i ett solcentrerat universum? Den ”kopernikanska frågan” och idéernas väg från avfärdande till acceptans beskrivs ingående i en ny bok.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Copernicus

Copernicus

Copernicus
Copernicus

Bland alla omvälvande århundraden i den europeiska historien är 1500-talet ett av de mest omvälvande. Det börjar redan något decennium tidigare med Columbus resa till Västindien, fortsätter med européernas upptäckter av nya länder och nya sjövägar dit, ser alltmer våldsamma religionsmotsättningar och avslutas kanske först något decennium in på nästa århundrade med uppladdningen inför Trettioåriga kriget.

Annons
Annons
Annons