Annons

Distrikt formerar sig i jakt på ledare

Nu slår sig flera S-distrikt samman för att kunna avgöra partiledarfrågan. Samtidigt kräver Socialdemokraterna i Halland att partiet tar fram en hederskodex för att slippa smutskastning av tänkbara kandidater.

Publicerad
Foto: SVD/TOMAS ONEBORG

När Göran Perssons efterträdare skulle utses var kravspecifikation tydlig från början: Det skulle vara en kvinna och hon skulle sitta i den befintliga partiledningen.

–Det gjorde att tunneln till vem som skulle ta över blev smal, förklarar Hans Hoff, ordförande i Hallands partidistrikt.

De senaste dagarnas interna turbulens och mediecirkus gör att Hallands partidistrikt oroar sig för att tiden fram till kongressen kommer att präglas av offentlig smutskastning från olika socialdemokratiska företrädare.

Annons

Partidistriktet tänker därför kräva att förtroenderådet slår fast en hederskodex för den kommande tiden.

–Vi måste faktiskt vara lite ömsinta om varandra. Man får inte såra andra människor, säger Hans Hoff.

Han betonar att det är fritt fram för alla partimedlemmar att lansera sina favoriter.

–Men om det är en kandidat som förs fram ska den inte sågas av andra, som har en annan kandidat. Man ska inte ta heder och ära av varandra.

Sent i måndags kväll bestämde sig partidistriktet i Halland för att uppmana den kommande valberedningen att inte begränsa sitt sökande till ”de tio, tolv namn” som redan står i fokus.

–Socialdemokraterna i Halland vill att valberedningen inte ska snäva in sig från början, utan jobba brett. Den nya partiledaren ska sökas bland våra 110000 medlemmar, säger Hans Hoff.

Inför stora interna beslut brukar partidistrikten i olika delar av landet samarbeta. Det är också i partidistrikten som den slutgiltiga makten om nästa partiledare ligger. Därför blir det avgörande hur de formerar sig.

Partihögkvarteret har nu rekommenderat distrikten i de olika regionerna att gemensamt enas om vilka personer som bör sitta i valberedningen. Dessutom ska de föreslå vem som ska leda arbetet.

Men det kommer också att bildas allianser för att samla ett bredare stöd för den egna partiledarkandidaten.

De små distrikten måste samarbeta för att bättre kunna påverka valberedningens slutgiltiga förslag. På förra kongressen hade Gotland bara tre av 350 ombud, medan Skåne, som är störst, hade 36.

Johan Andersson är ordförande i Östergötland. Hans distrikt, som av egen kraft har 15 ombud, samarbetar med de fyra distrikten i Mälardalen för att få ökat inflytande. 2009 hade de tillsammans 61 ombud.

–Vi brukar alltid samråda när det gäller personnamn, val till partistyrelse och så vidare, säger Johan Andersson.

Han räknar med att så också kommer att ske när partiet nu ska utse Sahlins efterträdare.

–Det tror jag säkert vi kommer att göra. Det handlar naturligtvis om att få så stor utdelning som möjligt.

På samma sätt tänker de sju partidistrikten i västra Sverige gå samman, uppger Hans Hoff.

–På det sättet får vi inflytande i röststyrka och lite större tyngd bakom nomineringarna.

Det mäktiga Skåne är det enda distrikt som inte har någon samverkanspartner. Däremot har man sedan länge ett informellt samarbete med de sydsvenska partikamraterna.

–Skåne kommer självklart i vanlig ordning att överlägga med våra granndistrikt, med en förhoppning om att vi ska enas om ett namn. Det är jag helt övertygad om att vi också kommer att göra, säger Heléne Fritzon, ordförande.

Skogslänen, det vill säga de sex distrikten i norr, har också för avsikt att samverka, enligt Jens Nilsson, Jämtland.

Personfrågan har dominerat sedan Sahlins avgång. Parallellt pågår kriskommissionens arbete om den framtida politiken.

Vid riksdagsgruppens möte igår klargjorde Ardalan Shekarabi, en av dem som leder arbetet, att kommissionens rapport kommer att läggas fram den 15 februari. Drygt en månad senare samlas partiet till sin extrakongress för att både diskutera politik och det framtida ledarskapet.

Så samarbetar de olika S-distrikten

Annons
Annons
Foto: SVD/TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons