Recension

Post tenebras luxDisparata bilder drömmer framåt

Mångtydig sekvens.
Mångtydig sekvens. Foto: NJUTAFILMS
Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Det är en liten flicka: kanske är hon tre år gammal, det är svårt att säga. Hon har en dunväst på sig, alldeles för stor, den sitter som en klänning. Det kan vara eftermiddag, ljuset tyder på det. Snart mörknar det. Flickan klafsar litet vingligt mot kameran över ett fält fyllt med vattenpölar. Runt omkring henne rör sig boskap, hästar, hundar. Hon ropar på djuren, uppspelt. Umgås med dem.

Skymningen faller, så är sekvensen över och vi väntar på någon sorts förklaring eftersom vi är vana vid en konventionell dramaturgi där allting utspelar sig i termer av orsak och verkan och där scenerna bildar ett mönster som följer en mer eller mindre tydligt urskiljbar kurva. Men det här är inte en vanlig film. Sekvensen med flickan på fältet varken förklarar eller förklaras av någonting annat; den bara är sig själv i all sin fladdriga mångtydighet. Vi får göra med den vad vi kan. Att den ligger först i filmen har mest med en estetisk kompositionsprincip att göra. Vi kommer att återvända till det där bergomgärdade fältet.

Annons
Annons
Annons