”Diskriminering i arbetslivet krossar drömmar”

Nästan hälften av Sveriges privatanställda tjänstemän tror att deras arbetsgivare riskerar att diskriminera jobbsökande. En femtedel av dem har själva upplevt diskriminering på arbetsplatsen. Vi kräver att företagen gör upp med förlegade normer, Marina Åman, Unionen.

Under strecket
Publicerad
Foto: Gorm Kallestad/TT

Marina Åman

Foto: Camilla Svensk
Annons

I Sverige ska alla ha lika goda chanser att lyckas på jobbet. Men Unionens mångfaldsstudie visar att så inte är fallet. Nästan varannan privatanställd tjänsteman tror att någon av lagens diskrimineringsgrunder eller föräldraledighet vid likvärdiga meriter skulle missgynna jobbsökande på deras arbetsplats. Det är fullständigt oacceptabelt. När flera individer söker samma jobb måste kunskap och förmåga avgöra vem som erbjuds tjänsten – inte faktorer som kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller ålder.

Störst nackdel för jobbsökande är psykiska och fysiska funktionsnedsättningar eller kläder som kan upplevas som religiösa, bedömer de tillfrågade tjänstemännen. Tidigare folkhälsominister Gabriel Wikström och YouTube-profilen Therese Lindgren är exempel på två personer som har engagerat sig för att fler ska våga prata om psykisk ohälsa. Men okunskapen om psykiska funktionsnedsättningar är fortfarande stor, vilket stänger många dörrar på arbetsmarknaden. Diskriminering i arbetslivet krossar drömmar.

Annons
Annons
Annons