Annons

DI:s beslut måste omprövas

Publicerad

Datainspektionens (DI) generaldirektör Göran Gräslund (27/12) vill skydda personer som frivilligt och efter noggrann information om Lifegene-projektets arbetssätt och syfte önskar delta i studien. Detta gör han genom att förbjuda dem att delta då den framtida forskningen inte är tillräckligt klart preciserad.

I Sverige finns en mer än 50–årig tradition att samla in hälsouppgifter och blodprover och sedan följa hur individer utvecklar olika sjukdomar. Detta har lett till en lång rad medicinska landvinningar och studierna har fått stor uppmärksamhet runt om i världen.

Annons
Annons
Annons