Annons
X
Annons
X

Direktrapport från partiledardebatt

Jobben dominerade första delen av partiledardebatten i riksdagen, visar SvD:s löpande analys – men sedan hettade skolfrågan till. SvD:s politiske kommentator Göran Eriksson analyserar supervalårets första partiledardenatt i tv-klippet nedan. Här kan du läsa en
sammanfattning av vem som sade vad.

08:37 Josefin Pehrson:
Välkommen till SvD:s liverapport från supervalårets första partidebatt. På plats i riksdagen finns SvD:s politiske kommentator Göran Eriksson som löpande analyserar debatten. Min kollega Jenny Stiernstedt och jag direktrapporterar. Under debattens gång kommer vår kollega Tobias Brandel att ge grafiska översikter om vilka ämnen som är hetast i debatten.

08:43 Josefin Pehrson:
”Får vi alltså se stridshingsten Reinfeldt i manegen i dag?”, frågar sig SvD:s Göran Eriksson i sittsvep om hur partiledarnas status står inför debatten apropå krönikan från Moderaternas tidigare chefsstrateg Per Schlingmann i Dagens industri härom dagen.

08:52 Maja:
Vilket ämne tror ni blir hetast i dagens debatt?
Josefin Pehrson:
Skolan har varit ett ovanligt hett ämne de senaste månaderna, bland annat med anledning av Sveriges svaga resultat i den senaste internationella Pisa-mätningen. Så sent som i går höll utbildningsminister Jan Björklund en pressträff om vad som ska göras för att åtgärda de låga resultaten. Här kan du seSvD:s reporter Maria Sundén Jelminis intervju med honom om insatserna. Jobb, skatter och regeringsfrågan kommer säkerligen också att vara heta bedömer statsvetaren Jonas Hinnfors.

Annons
X

08:56 Göran Eriksson:
Stämningen i riksdagshuset är som alltid lite förtätad inför terminsstarten. På plan sju kvitterar diplomatkåren ut sina headset, för att kunna lyssna med tolkning och sedan rapportera om det svenska politiska läget, hem till sina huvudstäder.

09:04 Josefin Pehrson:
Statsminister Fredrik Reinfeldt inleder debatten med att prata om arbetsmarknaden:
”Jobben är Sveriges största samhällsutmaning”, säger han och trycker på Alliansens jobbskatteavdrag ”vanligt folk har fått mer pengar kvar av sin egen lön”.

09:12 Göran Eriksson:
ANALYS: Regeringen har tappat förtroende i jobbfrågan - i sitt inledningsanförande försöker Fredrik Reinfeldt ta tillbaka det politiska initiativet. Uppseendeväckande är att han presenterar ett fempunktsprogram för jobben, och ingen av de fem punkterna handlar om skattesänkningar.
Jobbskatteavdraget har varit regeringens främsta vapen för att skapa jobb, men alliansen kommer inte att gå till val på att lova några fler.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  09:14 Josefin Pehrson:
  I sin replik på Reinfledts inledningsanförande angriper Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg, som företräder Stefan Löfven, budgetunderskottet. ”På åtta år har Reinfeldt slösat bort hela arvet efter Göran Persson”.

  09:16 Josefin Pehrson:
  Reinfeldt försvarar sig med att säga att ”Sverige sticker ut med bättre ordning i Europa” och river av en del skratt när han hoppar på Socialdemokraterna och anklagar dem för att vara det parti som vill lägga mer på det mesta snarare än att skära ned på några resurser.

  09:21 Göran Eriksson:
  ANALYS: Mikael Damberg vill alltså ifrågasätta regeringens förmåga att sköta den offentliga ekonomin, genom att peka på växande budgetunderskott.
  Väljarna har fortfarande ett stort förtroende för hur regeringen hanterar ekonomin. Finansminister Anders Borg är en av alliansregeringens främsta tillgångar inför valet - Damberg och Socialdemokraterna hoppas förstås kunna ändra på det.

  09:22 Josefin Pehrson:
  Miljöpartiets språkrör Åsa Romson inleder sin replik med att gå på Fredrik Reinfeldt för regeringen klimatpolitik:

  ”Nu ökar kolutsläppen i Europa och kolutsläppen i Sverige – hur kommer det sig att du havererar klimatpolitiken i EU genom att satsa på kolkraft i Tyskland?”

  09:25 Josefin Pehrson:
  ”Vi har frikopplat vår tillväxt från ökande utsläpp”, svarar Fredrik Reinfeldt och ger en gliring om att Åsa Romson i en tidigare partiledardebatt nämnde Kina som ett föredöme. ”Nu är det tydligen USA vi ska titta på”, fortsätter han angående att Romson nämnde USA:s klimatpolitik för att minska kolkraft.

  09:28 Josefin Pehrson:
  Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder, som företräder Jimmie Åkesson, väljer i sin replik att ta upp kriminalpolitiken.

  ”Vi kan konstatera att antalet anmälda brott ökat och uppklarningsprocenten minskat”, säger han och ifrågasätter den så kallade straffrabatten ”ska man få lägre straff för att man begår fler brott?”

  09:33 Josefin Pehrson:
  ”Jag tror många svenskar håller med mig när jag säger att man upplever en ökad otrygghet i samhället, vi ser gängbrott och upplopp”, säger Björn Söder.
  Reinfeldt svarar med att hänvisa till de trygghetsundersökningar som snarare visar att folks trygghet ökar och varnar för att använda ett ”kvällstidningstänk” där egna erfarenheter får beskriva verkligheten i stället för forskning och utredningar.

  09:35 Josefin Pehrson:
  Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt tar i sin replik upp bemanningsföretagen - han ifrågasätter som ett exempel att fast personal på bland annat Norwegian sägs upp för att ersättas av enbart bemanningsanställda.

  09:35 SvD:s snabbguide:
  JOBBEN
  Alliansens främsta vapen i kampen om sysselsättningen är jobbskatteavdraget. Lägre skatter ska öka drivkraften att arbeta, lyder argumentet. Huruvida fler avdrag blir verkliga efter det femte som trädde i kraft vid årsskiftet är dock oklart.
  Socialdemokraternas huvudbudskap är att ”fler ska få anledning att ställa väckarklockan”; Sverige ska 2020 ha lägst arbetslöshet i Europa. Jobben ska komma genom en aktiv näringspolitik, bättre skola och fler investeringar.
  En knäckfråga för samtliga partier är ungdomsarbetslösheten. Just i dag introduceras det som kallas YA-jobb, yrkesintroduktionsjobb, som går ut på att arbetsgivare kan anställa unga med ett kombinerat utbildnings- och anställningsavtal med stöd av staten. Båda sidor är för varianter av modellen.

  09:35 Göran Eriksson:
  ANALYS: Vid sidan av kraven på minskad invandring är kriminalpolitiken sannolikt Sverigedemokraternas bästa chans att stjäla väljare från Moderaterna. Björn Söder och Fredrik Reinfeldt gör här två helt olika verklighetsbeskrivningar när det handlar om brottsutvecklingen i Sverige. Fördelen för Söder är att just de väljare han vill nå, som är orade över kriminaliteten, ligger närmare Sverigedemokraternas verklighetsuppfattning än Reinfeldts.

  09:38 Josefin Pehrson:
  Reinfeldt svarar Sjöstedt genom att vända sig direkt till publiken ”varför ser det ut så – för att ni vill resa billigt”. Sjöstedt svarar med att ”vi skyller inte på de som söker billiga biljetter på internet” utan säger att han i stället vill se lagstiftning mot att fast personal sägs upp när de egentligen behövs och sedan ersätts rakt av med bemanningsanställda.

  09:41 Jenny Stiernstedt:
  Så dags för Mikael Damberg, som ersätter partiledaren Stefan Löfven som inte har egen riksdagsplats. Gruppledaren söker måla en bredare bild av läget i Sverige:
  – Det regering som tillträder i höst kommer sannerligen inte till dukat bord, säger han och skyller den höga arbetslösheten och sjunkande skolresultaten på nu sittande regering.
  Han målar en bild av Reinfeldt och Borg som ekonomisk oansvariga – antagligen just eftersom det är där de båda har som högst förtroende.

  09:46 Jenny Stiernstedt:
  Damberg har i sitt anförande stort fokus på skolan. Han poängterar att alliansen i mångt och mycket ”kopierat” S skolförslag efter beskedet om Pisa.
  – Svensk skola har inte råd att vänta, säger och lyfter flera av de reformer som hans parti föreslår.
  Han pekar också på dagens beskedom fler platser på yrkeshögskolan.

  09:47 Josefin Pehrson:
  Damberg skrev i dag på DN Debatt att partiet vill se 6 000 fler platser på yrkeshögskolorna än vad regeringen har budgeterat för. Damberg skriver även att han vill se att det regionala näringslivet ska få ett ökat inflytande över yrkeshögskolorna.

  09:49 Jenny Stiernstedt:
  Även nästa stora fråga betar han av: arbetsmarknaden. Att skapa fler jobb blir nästa regerings främsta uppgift, menar han.
  – Arbetslöshet tär på människor, säger han.
  S har omprövat sin politik på företagarområdet, framhåller han och pekar bland annat på slopandet av en andra sjuklönevecka och innovation som drivkraften för fler jobb.

  09:50 Göran Eriksson:
  ANALYS: Mikael Damberg skulle begå tjänstefel om han inte lyfte skolfrågan och här har han förstås en poliisk gratispoäng: regeringen har de senaste veckorna plankat en rad av Socialdemokraternas tyngsta förslag på skolområdet, som tioårig grundskola och inrättandet av en skolkommission.

  09:52 Jenny Stiernstedt:
  Så statsminister Reinfeldts svar. Han pekar naturligtvis på den sänkta inkomstskatten – som S är emot men inte tänker riva upp.
  Ungefär 70 000–120 000 nya jobb har skapats med jobbskatteavdragen beroende på vem man frågar, menar Reinfeldt.
  – Var är förslagen som ska skapa alla dessa nya jobb, säger statsministern och visar sin skepsis mot att S skulle klara målet om 200 000 nya jobb.

  09:54 Jenny Stiernstedt:
  Damberg svarar med den kritik som riktats mot den sänkta krogmomsen och de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga. Dyra reformer som inte nödvändigtvis har skapat fler jobb, säger han.
  – Låt oss ta de pengarna och använda mer effektivt, säger han.
  Reinfeldt bad om S-förslag. Ett Damberg nämner är 90-dagarsgarantin för unga, ett förslag som från början kom från SSU.
  Statsminister Fredrik Reinfeldt upprepar: ”Ni har i grunden ingen jobbpolitik.”

  09:56 Josefin Pehrson:
  Miljöpartiets språkrör Åsa Romson är en av de partiledare somtwittrar under debattens gång
  – bland annat direkt till USA:s president Barack Obama angående sitt debattinlägg om svensk kolkraft: ”@BarackObama I regret Sweden obstruct against the pomise commonly made with you in Stockholm to stop financing new coal power plants abroad”
  Fri översättning: Jag beklagar att Sverige inte uppfyller de löften om att sluta finansiera kolkraftverk utomlands som avlagts tillsammans med dig i Stockholm.

  10:01 Tobias Brandel:
  Både Reinfeldt (M) och Damberg (S) pratade mest om jobben i sina inledningsanföranden. Men Damberg ägnade också en stor del av tiden åt skolan, till skillnad från statsministern. Jämför själv i den interaktiva grafiken.

  10:01 Jenny Stiernstedt:
  Så replik för Åsa Romson och MP. MP är utpekad som S närmaste samarbetspartner i en eventuell framtida regering. Romson tar upp frågan om ”spelreglerna för vuxna som har frivilligt sexuellt umgänge”.
  – Vi skulle behöva ett tydligare regelverk för samtycke, säger Romson.
  Hon frågar Damberg om S inställning – och flyttar på så vis fokus från de övriga, kanske mer centrala, frågorna.
  Mikael Damberg säger att ”det är en viktig diskussion som förs”, men menar att lagstiftningen just har skärpts.
  – Den är inte prövad än, säger han men öppnar för förändring om den nya lagen inte fungerar.
  Kvinnans nej måste respekteras, menar han.

  10:05 Lena:
  Jag tycker att jobbfrågan har försvunnit i debatten på sista tiden. Håller ni med?
  Josefin Pehrson:
  Skolfrågorna har onekligen fått stor plats i debatten den senaste tiden. Trots det är jobben alltid där som en av de absoluta toppämnena – i den statistiska analys som min kollega Tobias Brandel löpande gör nu under debatten är det tydligt att både Fredrik Reinfeldts och Mikael Dambergs inledningsanföranden dominerades av jobbfrågan.

  10:08 Jenny Stiernstedt:
  Replik på Mikael Damberg för Folkpartiets Jan Björklund. Han upplyser åhörarna om att han ”återkommer till skolfrågan” i sitt huvudanförande – utbildningsminister som han ju är.
  Nu säger han i stället att han ”uppskattar ärlighet”. Han är kritisk mot att S ska skära i de stora myndigheternas budgetar – vilket ju skulle kunna drabba flera högskolor och universitet.
  – Vi talar om tusentals studieplatser som skulle försvinna, säger han.
  Damberg säger att Magdalena Andersson aldrig talat om tio miljarder i besparingar på myndigheterna. Däremot ska de genomlysas för att nå bättre effektivitet, något som fått gott resultat i Danmark.
  Damberg kontrar med att det är regeringen som skär ner högskoleplatser. Både Björklund och Damberg möts av applåder – det är hög stämning i kammaren nu.

  10:14 Jenny Stiernstedt:
  Annie Lööf tar nu plats i talarstolen för Centerpartiets räkning. Hon berättar om sina förfäder som emigrerade till USA.
  – I dag ser flyttströmmarna annorlunda ut, säger hon.
  Flyktingpolitik på tapeten, med andra ord. Arbetskraftsinvandringen som regeringen underlättat förhar varit central, säger hon och menar att ”reformerna skulle rullas tillbaka” med S.
  Lööf undrar om S tänker samarbeta med SD om att i stället sluta gränserna. Detta med anledning av S utspel om att svenska kollektivavtal ska gälla.
  Damberg säger att det är reglerna det är fel på:
  – Människor ska ha rätt till den lön som gäller i Sverige, säger han.
  Damberg svarar Lööf med hennes förslag om lägre ingångslöner. Han påtalar också att S visst står fast vid arbetskraftsinvandringen som reform.

  10:15 Elina:
  Vad betyder det för Sossarna att Damberg och inte Löfven debatterar? Hur tror du att det skulle skilja sig om Löfven istället förde sin egen talan?
  Göran Eriksson:
  Mikael Damberg är en bättre - eller i alla fall mer stabil - debattör än Stefan Löfven, som ibland gör riktigt svaga debatter. Svaret är kanske det här: Det vore en större nackel för Socialdemokraterna om Stefan Löfven var en bättre debattör.

  10:17 Josefin Pehrson:
  Maria Abrahamsson (M), debattör och riksdagsledamot för Stockholms kommun ifrågasätter på twitter Jonas Sjöstedts inlägg om bemanningsanställda på flygbolag:

  ”Hörde jag rätt? Att @jsjostedt är emot att människor med lägre inkomster än hans inte ska få köpa flygbiljetter på internet? Vallöfte?”

  Sjöstedt svarar: ”Nej du hörde fel, som vanligt.”

  Abrahamsson: ””Nej du hörde fel, som vanligt.” Hm, du menar att vi ska få fortsätta att köpa dyra flygbiljetter på internet?”

  Sjöstedt: ”Jag menar att även kabinpersonalen är värd att ha trygga jobb.”

  10:20 Jenny Stiernstedt:
  Björn Söder och Sverigedemokraterna undrar när rätten till heltid blir verklighet. Enhjärtefråga för SD.
  – Vi kommer att gå vidare med detta, kvinnor i offentlig sektor ska ha rätt till detta, säger han.
  Damberg är kritisk till att SD accepterade det femte jobbskatteavdraget – pengar som han menar hade kunnat gå till den kommunala sektorn.
  Söder för sedan ett långt resonemang som ska visa på att S använder jobbskatteavdragets tolv miljarder till annat; att även S slarvar med statsfinanserna.

  10:25 Jenny Stiernstedt:
  Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt tar upp situationen för många av de som kommer från andra länder för att jobba i Sverige. Han beskriver hur de utnyttjas och inte får samma villkor som svenska arbetstagare.
  – Vi vill gynna justa, bra företag som behandlar de anställda väl, säger han och hyllar S program för arbetskraftsinvandringen. Men han undrar hur S ska få ordning på de här frågorna med C och Annie Lööf.
  Damberg:
  – I den här frågan verkar det ju lättare att komma överens med dig, svarar Damberg.
  Men han framhåller också att all arbetskraftsinvandring inte har de här problemen. Gruppledaren är övertygad om att reglerna kommer att förändras:
  – De regler vi har i dag innebär ett utnyttjande som vi måste göra något åt.

  10:26 Jenny Stiernstedt:
  Regeringen främsta skämtare, KD:s Görahn Hägglund, drar sig till minnes hur Ohly friade i tv:
  – Då framstår ju det som Jonas Sjöstedt just gjorde som ganska blygsamt, säger han och lockar till skratt i kammaren.

  10:28 SvD:s snabbguide:
  REGERINGSFRÅGAN
  Om någon partiledare föredrar att prata om regeringsfrågan mer än någon annan är det statsminister Fredrik Reinfeldt. Mot hans samlade allians står en splittrad opposition, lyder hans mantra.
  Oppositionens kandidat till statsministerposten, S-ledaren Stefan Löfven, lämnade i november sitt efterlängtade – men föga oväntade – besked i regeringsfrågan. Överst på listan av tänkbara samarbetspartner står Miljöpartiet. Därefter följer Vänsterpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet utan inbördes ordning. Att S gärna regerar över blockgränsen är inte otippat. Bara så kan Löfven med säkerhet spräcka alliansens alternativ och luckra upp rådande blockpolitik.

  10:29 Göran Eriksson:
  ANALYS: På Sverigedemokraternas landsdagar slog partiet fast att den främsta målet är att vinna väljare från Socialdemokraterna. Precis som vid partiledardebatten i höstas ifrågasätter SD därför Socialdemokraternas ambitioner att förbättra arbetsvillkoren i den offentliga sektorn.
  S har länge talat för ”rätt till heltid” utan att det har genomförts. Björn Söder lovar att SD skulle göra det. Partiet har pengar som S och de andra saknar, eftersom man räknar med stora effekter av minskad invandring.

  10:31 Jenny Stiernstedt:
  Hägglund tar upp vårdvalet och lagen om valfrihet (lov).
  KD-ledaren pekar på den fria etableringsrätten – en möjlighet att starta upp verksamheter som kan drivas ”om de gillas av människor”.
  Han befarar ett ”idiotstopp” av det loven – vilket får Damberg att kontra med om Damberg verkligen tänker gå till val med ren tvångs-lov?
  – Hägglund fortsätter att hylla riskkapitalbolagen, menar han.

  10:32 Jenny Stiernstedt:
  Hägglund tar upp vårdvalet och lagen om valfrihet (lov).
  KD-ledaren pekar på den fria etableringsrätten – en möjlighet att starta upp verksamheter som kan drivas ”om de gillas av människor”.
  Han befarar ett ”idiotstopp” av det loven – vilket får Damberg att kontra med om Damberg verkligen tänker gå till val med ren tvångs-lov?
  – Hägglund fortsätter att hylla riskkapitalbolagen, menar han.

  10:39 Tobias Brandel:
  Skolan är den viktigaste frågan för väljarna, enligt Sifos, United Minds och Ipsus senaste mätningar. Men i dagens partiledardebatt är det jobben som dominerar, visar SvD:s pågående sammanställning. Grafiken visar vilka frågor som tagits upp i debatten så långt.

  10:40 Göran Eriksson:
  ANALYS: I SvD:s partiledarintervju strax före jul sa Åsa Romson så här: ”Det är klart att man inte alltid känner den stora drivkraften från Socialdemokraterna och Stefan Löfven i klimatfrågan”.
  Men nu är det valår, och MP hoppas få regera med Stefan Löfven. Sitt anförande i dagens partiledardebatt ägnar Romson alltsa helt åt att kritisera regeringens klimatpolitik.

  10:41 Jenny Stiernstedt:
  Åsa Romson (MP) håller nu sitt anförande. I manus: klimat och miljö.
  – Vi vill inte lämna efter oss en soptipp, säger hon och beskriver hur ålarna håller på att dö ut, barn får kemikalier i sig redan i mammas mage och att det allt oftare kommer att regna i barnens pulkabacke på julafton.
  Varje tid har sina politiska utmaningar, menar hon. Klimatet är vår tids, menar hon.
  – Ingenting har hänt, inga reformer, inte ens en retorik, säger Romson om regeringens klimatpolitik under andra mandatperioden.
  Hon menar att Reinfeldt ”alltid skyller på andra” när klimatfrågan kommer på tal:
  – Förstår ni vad klimatpolitiken är i behov av en stridshingst? Och så har man fått en motsträvig åsna, säger hon med anspelning på hur statsministerns beskrev sig själv i en TT-intervjuunder hösten.
  Romson beskriver hur kolpriserna gått ned i Sverige och hur hon tycker sig se regeringen sätta krokben under förhandlingarna om förnybar energi i EU.
  MP-språkröret lyfter också problemen i kollektivtrafiken och i skolorna.

  10:48 Jenny Stiernstedt:
  Fredrik Reinfeldt bryr sig inte om att ta replik på Åsa Romson. I stället kliver Jan Björklund upp i talarstolen.
  FP-ledaren tycker att ”MP ger löften åt allt och alla”. Han tar upp frågan om kortare arbetstid (35 timmar/veckan), vilket MP-kongressen beslutade om – och menar att jobb skulle försvinna. Däribland 16 000 lärartjänster, enligt Björklund.
  Och hur ska lärarna få mer tid för eleverna om de jobbar mindre, undrar han. Klimatet nämner han endast kort inledningsvis.
  Åsa Romson svarar att lärare slutar till följd av dåliga arbetsvillkor. Kortare arbetstid skulle kunna minska ofrivillig deltid, menar hon.

  10:53 Jenny Stiernstedt:
  Annie Lööf tar replik på Romson:
  – Om man iakttar en miljöpartist i ögonen så riktigt ser man hur han längtar efter att ingå i en socialistisk regering med S och V, säger hon och menar att MP ”blivit ett riktigt vänsterparti”.
  Lööf värjer sig emot att S vill återställa – eller höja, beroende på vilken retorik man väljer att använda – den restaurangmoms som regeringen sänkt från 25 till 12 procent. Går MP med på det?
  Nej, svarar Romson. Restaurangägarna ska få fortsätta på samma villkor som nu, tycker MP. Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga, den vill däremot MP höja, säger hon. Den senare reformen har i flera sammanhang visat sig ha marginell effekt.

  10:54 SvD:s snabbguide:
  SKATTER DEL 1
  Alliansen och Moderaterna har, i sedvanlig ordning, stort fokus på skatter. Regerings huvudnummer har varit jobbskatteavdraget, som genomförts i fem olika steg. I jobbskapande syfte har även sänkningen av restaurangmomsen samt arbetsgivaravgifterna för unga lyfts fram.
  Sedan 2007 har alliansen sänkt skatten med 140 miljarder kronor netto – mer än vad förra moderatledaren Bo Lundgren utlovade. Numera är tonen tveksam; vad regeringen vill framåt är något oklart, klarare är att ”det ekonomiska utrymmet” styr.

  10:54 SvD:s snabbguide:
  SKATTER DEL 2
  Socialdemokraterna uttryckte sin skepsis mot det femte jobbskateavdraget men tänker inte återställa det, vilket väckt stark kritik, även internt. Återställs görs restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften för unga ­– om Löfven får bestämma. S i dag tydligaste budskap är annars att jobb och skola prioriteras framför ”ofinansierade skattesänkningar”. Men medan MP och framför allt V vill höja skatterna i olika grad, vill S bara höja dem för de allra mest välbeställda.

  10:58 Jenny Stiernstedt:
  Björn Söder säger att MP är SD:s absoluta motpol. Han säger att han är glad över det. Lika glad för det är, gissningsvis, alla miljöpartister.
  Flera är det partier som försökt utmåla Jimmie Åkessons parti till främsta meningsmotståndare.
  Söder undrar om ett ickevåldsförsvar är det som MP anser ska vara ledstjärnan i en regering där de ingår?
  Romson tar förstås tillfället i akt att instämma i Söders ståndpunkt om MP:s och SD:s olikheter:
  – Ni bygger er politik på hat, vi bygger vår på kärlek, säger hon.
  Om försvaret säger hon att MP hellre satsar på konfilktlösning och den civila delen.
  – Vi befinner oss inte längre i Kalla kriget. Det finns inget militärt hot mot Sverige, säger hon och hänvisar till senaste försvarsberedningen.

  11:01 Tobias Brandel:
  Romson (MP) använde nästan hela sitt inledningsanförande till att prata om miljön. Hon tog inte alls upp jobben, som dominerade Reinfeldts (M) och Dambergs (S) inledningsanföranden. Undersök själv i SvD:s interaktiva grafik, som uppdateras löpande. För dig som följer rapporteringen på mobilen: Har du svårt att se grafiken, vrid på mobilen till horisontellt läge, så syns den bättre.

  11:06 Jenny Stiernstedt:
  Jonas Sjöstedt markerar att han står MP nära i klimatfrågorna. Men nu undrar han över krisen i den svenska järnvägen.
  Han undrar om V och MP är överens om att Trafikverkets verksamhet ska återgå i egen regi?
  Båda partierna krävde nyligenatt myndighetens generaldirektör, Gunnar Malm, ska avgå.
  På Sjöstedts fråga säger Åsa Romson att ”det är mycket troligt att delar av det här måste tas tillbaka i egen regi”. Exakt hur mycket och hur det ska se ut måste dock en framtida utredning visa.
  Sjöstedt väljer att tolka språkrörets svar som ”ett försiktigt ja”.

  11:06 Josefin Pehrson:
  I ett replikskifte tidigare i debatten diskuterar Jan Björklund och Mikael Damberg Socialdemokraternas färska besked att de vill spara in på statlig förvaltning. Björklund tar upp siffran 10 miljarder kronor i nedskärningar på myndigheter och ifrågasätter hur mycket enskilda myndigheter skulle drabbas. Men Damberg protesterar mot de uppgifterna: Det är journalisternas fel att ni tror att vi vill spara tio miljarder, säger han. Läs mer här.

  11:08 SvD:s snabbguide:
  SKOLAN
  Skolan blir en av valårets absolut hetaste frågor, men för väljarna kan det vara svårt att veta vad som skiljer partierna åt. Alliansen föreslog nyligen tioårig grundskola och obligatorisk sommarskola – två förslag som Socialdemokraterna tidigare lagt fram.
  Mer resurser, mindre byråkrati och högre status för lärarna vill så gott som samtliga partier ha, men i en fråga är skiljelinjen tydlig: huruvida skolan ska förstatligas eller inte. FP – med utbildningsminister Jan Björklund i spetsen – är för, liksom V och SD. Övriga partier vill helst behålla nuvarande ordning.

  11:09 Josefin Pehrson:
  Folkpartiets Jan Björklund inleder med att prata om konflikterna på Balkan - ”i år är det 100 år sedan skotten Sarajevo, för 20 år sedan upprepades dem”, säger han och lyfter fram hur skilda utgångar konflikterna fick och vilken roll EU spelat för att skapa fred i Europa. Han hoppar sedan på V och MP för att vilja gå ut ur EU.

  11:11 Josefin Pehrson:
  Nästa ämne är inte helt oväntat skolan: ”Pisaresultatet är spiken i kistan för den gamla utbildningspolitik som Sverige nu överger”, säger Björklund och syftar på de låga resultat som Sveriges elever fick i den internationella mätningen under hösten.

  11:13 Göran Eriksson:
  ANALYS: Med Jan Björklund kommer EU-parlamentsvalet in i debatten. Björklund inleder med en historieskrivning som utmynnar i att Folkpartiet är positiva till EU. ”Vi liberaler tror på Europasamarbetet”.
  Björklund säger också att Folkpartiet kanske gör ett misstag som går till val med en EU-vänlig linje.
  Egentligen är han nog måttligt oroad: Folkpartiet har länge varit Sveriges mest EU-vänliga parti, och brukar ändå göra bättre ifrån sig i EU-valen än i valen till riksdagen.
  En orsak är att många EU-skeptiker struntar i att rösta i valen till EU-parlamentet.

  11:16 Josefin Pehrson:
  Jan Björklund tar upp ytterligare förändringar han vill se inom skolan, bland annat ett förstatligande. Han trycker sedan på att ökande resurser inte är det enda svaret på bättre resultat – och nämner att de länder vars elever ligger över Sverige i Pisa-resultaten har lägre resurser men att de däremot har ”hög studiedisciplin, betyg tidigt, skickliga lärare”.

  Han tar även upp att det behövs en tioårig grundskola - vilket alliansen presenterade som sin avsikt för några dagar sedan.

  11:19 Carl P:
  Hur tror du att Björn Söder klarar dagens uppgift?
  Jenny Stiernstedt:
  Ni är flera som frågar hur van debattör Björn Söder är. Söder som ju i dagens debatt ersätter föräldralediga Jimmie Åkesson. Partisekreterare Björn Söder är naturligtvis inte lika rutinerad som sin partiledare, men han har verkat inom politiken under många år. Han är tre år äldre än Åkesson – men fortfarande relativt ung, med politikermått mätt. Söder ses ofta i debatter då Åkesson inte medverkar. Han är också en hyfsat flitig skribent av debattartiklar och politiska inlägg. Hur väl han klarar dagens uppgift får dock någon annan avgöra. Och svaret beror säkerligen också på vem man frågar.

  11:21 Josefin Pehrson:
  Mikael Damberg tycker att Jan Björklund skyller ifrån sig ”du har suttit längre än nästan alla skolministrar” och att han i större utsträckning borde ta ansvar för hur dagens skola ser ut.
  – Vi har ökat resurserna, men allt handlar inte om det. Vad är ert skolpolitiska alternativ?, frågar Björklund.

  11:22 CA Pålandet:
  Stridshingst är en mycket underlig beskrivning av någon som mest liknar en Brunte. till skillnad mor Brunte så saknar stridshingsten ärlighet och moral som brukar känneteckna gamla trotjänare
  Jenny Stiernstedt:
  När Reinfeldt kallade sig själv för stridshingst reagerade många på det. De flesta tyckte nog mest att uttalandet var ganska underhållande. Här skriver Dick Harrison om vad en stridshingst egentligen är: http://blog.svd.se/historia/2013/10/14/vad-ar-en-stridshingst/

  11:27 Josefin Pehrson:
  Åsa Romson inleder sin replik med att plocka upp en valaffisch som Folkpartiet använde sig av 2006 med rubriken: ”Svenska skolan världsbäst på kunskap”

  – På vilket sätt ska vi nu tro att svenska skolan ska kunna bli världbäst?, frågar hon Björklund.

  Jan Björklund kontrar med att plocka fram en av Miljöpartiets valaffisher från 2002 med texten: ”Ge kunskap. Inte betyg”.

  – Det är ni som sett till att det ser ut som det gör i dag, säger han.

  11:28 Robert:
  SD har nästan 1 miljon människor som röstar på dem. Vad beror detta på tror ni?
  Jenny Stiernstedt:
  Ja, varför växer egentligen Sverigedemokraterna? Svaren är många och ingen kan nog se alla skäl. Ekonomisk kris och ”hårda tider” är förklaringar som återkommer – men skälen är långt fler än så. Här ger några experter fler svar. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/expert-om-sd-manniskosynen-densamma-i-dag_7890888.svd

  11:34 Olov:
  Accepterar RödGröna skattesänknigarna som jobbskatteavdrag för att staten drar in mer skatt idag än innan ??
  Jenny Stiernstedt:
  Det stämmer att S är emot men inte vill riva upp det nu genomförda femte jobbskatteavdraget. MP är av annan uppfattning och skulle, om de kunde, dra tillbaka alliansens reform.

  11:35 Josefin Pehrson:
  Björn Söder tar upp det närmaste förestående valet: Europaparlamentsvalet. Sverigedemokraterna vill att Sverige ska gå ur EU och att unionen ska upplösas – nu riktar han in sig på frågan om hur beroende Sverige ska vara av EU.

  – Jag vill veta om Jan Björklund och Folkpartiet tycker att man ska man reducera nationalstaterna som finns i dag och gå över till federala stater, säger Björn Söder.

  – Jag tycker inte vi ska upplösa nationalstaterna, svarar Jan Björklund.

  När Björn Söder sedan drar en parallell mellan Sovjetunionen och EU blir Jan Björklund upprörd över jämförelsen som han kallar ”grotesk”.

  11:41 Tobias Brandel:
  En snabb titt på vilka ämnen som tagits upp i partiledardebatten så långt visar att jobben dominerat de första två timmarna, men sedan tog skolan över. Sjukvården har däremot lyst med sin frånvaro, trots att det är den näst viktigaste frågan för väljarna enligt en rad opinionsmätningar.

  11:41 Josefin Pehrson:
  Jonas Sjöstedt undrar hur Jan Björklund ser på riskkapitalbolagen i skolvärlden:

  – Ibland låter du nästan som jag låter när du pratar om riskkapitalbolagen, säger han och ifrågasätter vilka riskkapitalbolag som ska få finnas och inte.

  – Jag tycker att det ska få finnas friskolor, valfriheten har kommit för att stanna, svarar Björklund som däremot inte vill se kortsiktiga ägare inom bland annat skolvärlden.

  11:52 Jenny Stiernstedt:
  Då har vi sannolikt passerat halvvägs in i partiledardebatten. Annie Lööf är femte talare ut i debatten. Hon talar om en av sitt partis kärnfrågor: landsbygden.
  Lööf pekar på de brister hon tycker sig se i oppositionens politik.
  – Det är dags att deras politik får en korrekt innehållsförteckning, säger hon och gör jämförelsen med hästlasagnen.
  Landsbygden avbefolkas i dag. För att ändra det krävs attraktiva samhällen, bra kommunikationer – men framför allt jobb.
  – Det går inte att gena i kurvorna, säger hon och berättar om alliansens politik för att underlätta för företagande och nyanställningar.
  – 140 000 unga saknar ett jobba att gå till. Det delar Sverige, säger hon.
  Hon – åter – på oppositionens ambition att höja arbetsgivaravgiften för unga samt att återställa – alternativt fördubbla – restaurangmomsen.
  Totalt medför den höjda arbetsgivaravgiften för unga 14 miljarder i ökade kostnader, menar Lööf.
  Annie Lööf är också djupt kritiskt till att Jonas Sjöstedt vill förbjuda bemanningsföretag.
  C-ledaren försöker skrämma med V:s ”förbudslista” i ett slags varning om att ifall man röstar på S – då följer också V med (vilket Löfven inte alls utlovat, men som Sjöstedt inte skulle säga nej till).
  Lööf lyfter också YA-jobben, som träder i kraft i dag, samt den förändring av arbetsförmedlingen hon hoppas genomdriva.

  11:57 Jenny Stiernstedt:
  Åsa Romson undrar i sin replik över regeringens nedskärningar på högskolan är fel – vilka förre C-ledaren Thorbjörn Fälldin har beklagat?
  Även Lööf beklagar att Mittuniversitetet lagt ned sitt campus i Härnösand, men påpekar att ”hon nog har mer kontakt med Fälldin än vad Romson har”.
  Därefter följer en rad anklagelser och motanklagelser. ”Kampen om landsbygden” står i mångt och mycket mellan C och MP.

  12:01 Jenny Stiernstedt:
  Björn Söder undrar vad C gör för att gå småföretagarna till mötes i önskan om en slopad andra sjuklönevecka.
  – Under förra mandatperioden tog alliansregering bort medfinansieringen av den tredje sjuklöneveckan, säger och talar om att regeringen nu tittar på ett högkostnadsskydd för den första sjuklöneveckan.
  Besked kommer i år. Men Lööf tillstår:
  – Det är ingen hemlighet att C vill se ett slopande av den andra sjuklöneveckan.

  12:06 Josefin Pehrson:
  Hanna Olsson, samhällschef på Aftonbladet, twittrar om Annie Lööfs anförande och kommenterar fler av hennes ordval:

  ”Att Annie Lööf älskar ord, särskilt nya ord, märks när hon säger twerka i första meningen i anförandet i #pldebatt”

  ”Hästlasagnepolitik verkar vara Lööfs ord för dagen. #pldebatt”

  12:07 Jenny Stiernstedt:
  Jonas Sjöstedt vill tala klimat med Annie Lööf. Han säger att Sverige i fjol sålde utsläppsrätter till Bank of America – trots att man tidigare lovat just att inte sälja utsläppsrätter.
  – Jag menar att det är ett grundskott mot trovärdigheten i den svenska klimatpolitiken, säger Sjöstedt och vill ha ett löfte av Lööf om att fler utsläppsrätter inte ska säljas.
  Om de säljs sker ju utsläppen på annan mark än den svenska, lyder argumentet.
  Lööf ger inget sådant löfte, men säger att hon kommer att fortsätta att driva på för en aktiv klimatpolitik.
  – Att ta på sig ledartröjan är inte att ta på sig tagelskjortan, säger hon.

  12:08 Jenny Stiernstedt:
  Miljöminister Lena Ek fick i går samma fråga av vänsterpartisten Jens Holm under en interpellationsdebatt.Inte heller Ek vill avge ett sådant löfte.

  12:09 Tobias Brandel:
  Björklund (FP) talade, inte helt oväntat, mest om skolan i sitt inledningsanförande. Lööf (C) valde att tala mest om landsbyggden och jobben, som hon kopplade till varandra. I grafiken kan du själv se vilka frågor de partiledare som hittills hållit sina inledningsanföranden ägnade dem åt. På grund av många replikskiften har Söder (SD), Sjöstedt (V) och Hägglund (KD) ännu inte hållit sina inledningsanföranden, trots att de redan varit uppe flera vändor i talarstolen.

  12:15 Josefin Pehrson:
  Björn Söder inleder sitt anförande med att kalla det sittande styret för ”en bångstyrig regering” och går vidare med att påvisa hur mycket inflytande hans parti har.

  – Sverigedemokraterna påverkar besluten som fattas här inne i kammaren. Oavsett om regeringen eller medierna vill låtsas om det eller inte, säger han.

  Sedan går han vidare till att prata om välfärdsfrågor:

  – Sverige är ett land att vara stolt över, de som har lite mer hjälper de som har mindre, säger han och fortsätter med att peka på problem inom äldreomsorgen och vad SD vill se för förändringar. Bland annat skärpt lagstiftning när det gäller mat på äldreboenden.

  12:21 Josefin Pehrson:
  Björn Söder går sedan vidare till partiets huvudfråga: invandring. Han ställer upp invandringspolitiken mot äldrepolitiken:
  – Politik handlar om att prioritera. Någon eller något måste stå tillbaka, säger han och kritiserar sedan övriga partiets inställning i invandringspolitiken:
  – Sjuklövern är tydliga med att man prioriterar människor som inte bidragit till att bygga upp detta land. Det är svenskarnas land och det är svenskarnas val.

  12:22 Henrik:
  MP pratar mycket om klimatet, en fråga om övriga partier verkar ha tröttnat på. Vad har hänt med övrig miljöpolitik avseende skogspolitik, kemiska produkter, energi osv?
  Jenny Stiernstedt:
  Oj … stor fråga. Frågar du exempelvis MP, och även V, så händer inte mycket inom det miljö-och klimatpolitiska området. Frågar du Annie Lööf – och ”hennes” miljöminister Lena Ek – blir svaret ett annat. MP och V brukar hävda att Anders Borg sätter stopp för de reformer som Ek vill genomföra. Ekonomin styr och utan den på sin sida blir miljödepartementet utan riktig handlingskraft, säger oppositionen. Centerpartiet å sin sida brukar göra ett stort nummer av exempelvis partiets satsning på att förbjuda och fasa ut farliga kemikalier. C kräver bland annat att EU ska agera snabbare samt att enskilda medlemsländer ska gå före. Några länkar: http://www.centerpartiet.se/Aktuellt/Arkiv-2013/Kemikaliepolitik-for-en-giftfri-vardag/ och http://www.centerpartiet.se/Aktuellt/Arkiv-2013/kemikalieforbud/ och http://www.expressen.se/nyheter/mp-riktar-in-sig-pa-bromskloss-borg/

  12:25 Markus:
  Vi studenter får aldrig något. Vi har ingenstans att bo. Vårt studiebidrag är bara löjligt. I Danmark får man 5000 kr (7200 svenska kronor), i Sverige får vi 2700. Vi hamnar alltid i skymundan.
  Jenny Stiernstedt:
  Hur mycket regeringen satsar eller inte satsar på studenterna är naturligtvis upp till var och en att avgöra. Här har budgeten granskats av Sveriges förenade studentkårer (SFS). http://sfs.se/sites/default/files/regeringens_budgetproposition_2014_ur_ett_studentperspektiv.pdf

  12:26 Josefin Pehrson:
  Statsminister Reinfeldt är först ut med att ge en replik på Söder.

  – När kommer ert tack till alla de människor som kommit från olika delar av världen för att bygga upp det Sverige ni pratar om?

  Björn Söder tycker inte att Reinfeldt har någon verklighetsförankring: ”man skrattar åt oss utomlands och pekar på oss som exempel på ett land det gått utför för”.

  12:33 Josefin Pehrson:
  Annie Lööf ifrågasätter Sverigedemokraternas position inom jämställdhet:

  – På vilket sätt leder inskränkt aborträtt och sambeskattning till ökad jämställdhet?

  – Man kan rädda foster mycket tidigare nu än på 70-talet, svarar Björn Söder och trycker på att partiet inte vill avskaffa aborträtten.

  Han går vidare till att peka på att 70 procent av partiets satsningar riktar sig till kvinnor, exempelvis inspelet om rätt till heltid som SD kom med under Almedalsveckan i somras.

  12:40 Jenny Stiernstedt:
  Näst siste talare ”på scen”. Dags för Jonas Sjöstedt att hålla sitt anförande. Kanske läste han SvD i morse – för han går rakt på EU-valet och talar om vad valet innebär. Sjöstedt har en lång tid som EU-parlamentariker bakom sig.
  – Det är ett värderingsval. Och ingenstans är det tydligare än i de privata vinsterna i välfärden, säger han.
  V-ledaren övergår därefter raskt till skolfrågan. Enligt Sjöstedt har skolans misslyckande till stor del sin förklaring i det fria skolvalet, kommersialiseringen med vinstintresse samt kommunaliseringen.
  V vill, liksom FP och SD, att skolan förstatligas.
  – Vi vill inte se fler skolkonkurser. Vi vill inte se att pengarna som ska gå till lärare försvinner på konton hos de brittiska riskkapitalisterna.
  Sjöstedt återgår sedan till EU.
  – V är och har varit de främsta kritikerna av denna misslyckade ekonomiska politik, säger han och pekar på att V också var den främsta kritikern av euron – ”en valuta som inte ens Jan Björklund står bakom numera”, menar han.

  12:40 SvD:s snabbguide:
  VINST I VÄLFÄRDEN
  Här framträder Vänsterpartiet som det tydligast profilerade partiet. V är emot allt vad vinstintresse heter, men säger inte nej till alternativ till det offentliga, exempelvis icke vinstdrivande kooperativ. MP ligger nära; partiet slog på senaste kongressen fast att all vinst ska återinvesteras i verksamheten. Samma hållning har LO.
  Längre bort på skalan finns S, som sagt att vinster ska ”avsevärt begränsas”.
  Också alliansen är splittrad. M och FP vill ha bort riskkapitalisterna, men inte genom förbud, utan genom krav på långsiktigt ägande. En tioårsgräns har diskuterats, ett förslag som först kom från S under arbetet i Friskolekommittén. Centerpartiet vill inte sortera bolagen efter ägandeform och även KD är emot sådana krav.

  12:47 Jenny Stiernstedt:
  Fredrik Reinfeldt har begärt replik på Sjöstedt. Han menar att V ”i grunden är emot marknadsekonomi helt och hållet”:
  – Frågan är vad som finns i stället. Var i världen finns det?
  Reinfeldt riktar in sig på V-kongressens beslut att snarast jobba för 30-timmarsveckor.
  – Det kommer att driva ner Sverige i recession, menar statsministern.
  Enligt honom riktar sig reformen till ”friska män mitt i livet” som ska arbeta mindre”. Han menar att det inte går att få ihop ekonomisk eftersom lönerna ska ligga på samma nivå som i dag.
  – Hur, Jonas Sjöstedt, kom V fram till det?
  Sjöstedt slår fast att marknaden visst kommer att krävas framöver. Men inte alltid; ”inte när det gäller att ta hand om människors liv”.
  Arbetstidsförkortningen är viktig, säger han.
  – Vi har gjort det förut. Och varenda gång har högern låtit som Fredrik Reinfeldt gör nu, säger han och pekar på att ”moderna länder kortar arbetstiden”.
  – Den dagen vi gjort det kommer inte ni att vara emot det.

  12:47 Tobias Brandel:
  Då tar vi en titt på vilka frågor (av väljarnas tio viktigaste frågor) som hittills debatterats i riksdagen i dag. Som grafiken visar har ämnena har varierat, men skolan och jobben har diskuterats mest. Invandring har den senaste halvtimmen seglat upp som ett hett ämne.

  12:52 Jenny Stiernstedt:
  Åsa Romson tycker att Sjöstedt ”talar tyst om” att V vill sätta stopp för offentligt drivna byskolor.
  – Om V bestämmer i kommunen kommer de att få nej, menar Romson.
  Sjöstedt säger sig uppskatta frågan:
  – Låt mig tydliggöra. Lika konsekventa motståndare som vi är emot vinster i välfärden, lika bra tycker vi det är att kunna ha andra, icke offentliga alternativ, säger han.
  Byskolorna då? Jo, det är rimligt att de finns, menar Sjöstedt.
  – Men det måste vara demokratin som bestämmer hur skattepengarna används.
  Romson är tydligt missnöjd med svaret från Sjöstedt. Enligt henne ”hotar” V byskolorna i Sverige.
  Sjöstedt upprepar sitt besked om att det är rimligt med demokratiska beslut.

  12:58 Jenny Stiernstedt:
  Annie Lööf undrar om Sjöstedt vet huruvida det är i ”privat eller offentlig vård” som personalen säger sig vara mest nöjd med lön, arbetsgivare och andra villkor. (Underförstått: det är bättre inom det privata, enligt C-ledaren.)
  Sjöstedt vet inte vilken undersökning Lööf hänvisar till, utan pekar i stället på en annan som visar att merparten av personalen vill jobba inom det offentliga.
  – Miljarderna rinner i väg och hamnar i fickorna på riskkapitalisterna, säger han.
  Lööf betonar vikten av mångfals och svarar också att V riskerar att bli ensamt i sitt hörn – vilket Sjöstedt snabbt dementerar.
  – Jag har faktiskt de flesta av dina väljare på min sida också, säger han och hänvisar till undersökningar som visar att en majoritet av svenskarna är emot vinster i välfärden.

  13:05 Jenny Stiernstedt:
  Göran Hägglund tar också replik på Sjöstedt. Också han hänvisar till nyss avslutade V-kongressen och beslutet om kortare arbetstid.
  – Det här är vänsterpartistisk politik för de kommande åren, menar Hägglund.
  Lönen ska bibehållas och arbetstiden kortas med 25 procent, säger Hägglund. Men med vilka pengar ska det genomföras, undrar han?
  – Det finns inte en krona över till det som V i övrigt vill göra.
  Sjöstedt upprepar svaret han gav till Reinfeldt: arbetstiden har kortats förut.
  – Det man gör är att använda en del av produktivitetsutvecklingen. Och man gör det stegvis. Det är ganska naturligt hur det går till egentligen, säger han.

  13:13 Zorro:
  Vad säger SD om vinster i välfärden? Ni glömde dem i snabbguiden.
  Jenny Stiernstedt:
  Sverigedemokraterna är positiva till privatisering av skolor och sjukvård, men vill återreglera exempelvis järnvägen.

  13:13 Josefin Pehrson:
  Kristdemokraternas Göran Hägglund är sist ut av partiledarna. Han inleder sitt anförande med att kritisera Vänsterpartiets förslag om förkortad arbetstid.

  Han fortsätter att referera till tidigare talare genom att ta upp Björn Söders inlägg om äldreomsorg och pekar på en utredning som kom från Global Health Watch Index före jul:

  – Den visade att Sverige är världens bästa land att åldras i, det är viktigt att vi ger en sanningsenlig bild av hur situationen faktiskt är.

  13:20 Josefin Pehrson:
  Göran Hägglund fortsätter med att tala om just vården. Han nämner som exempel på bristande samordning att det totalt köpts in 13 fler robotar än vad som behövs för att genomföra prostataoperationer.

  – Vi måste se över organisering och huvudmannaskap, inte bara för att vården ska vara mer jämlik utan för att vi även kommer att behöva mer vård.

  Göran Hägglund får inte ta emot några repliker på sitt anförande, partiledardebatten avslutas i stället.

  13:29 Tobias Brandel:
  Nu är partiledardebatten slut. Här är SvD:s grafik över vilka frågor som partiledarna valde att ta upp i sina inledningsanföranden. Tillkommit sedan förra versionen har Söder (SD), som mest talade om äldreomsorg, Hägglund (KD), som också talade om äldreomsorg men allra mest om sjukvård, och Sjöstedt (V), som lyckades klämma in flest frågor av alla i sitt tio minuter långa inledningsanförande, totalt sex stycken.

  13:32 Josefin Pehrson:
  Tack för att du följt SvD:s direktrapport! Fler nyheter om partiledardebatten dyker upp på SvD.se under dagen. Nästa partiledardebatt i riksdagen hålls den 18 juni.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X