Annons
X
Annons
X

Direkt: Sverige har bevis för ubåtskränkning

Sverige har säkra bevis för att Sverige utsattes för en undervattenskränkning i Stockholms skärgård i oktober. Statsminister Stefan Löfven, försvarsminister Peter Hultqvist och överbefälhavare Sverker Göransson höll en presskonferens klockan 11.30. ÖB presenterade tre konkreta iakttagelser som styrker Försvarsmaktens slutsats, bland annat en bild på bottenspår som sägs vara från en ubåt.

10:48 Henrik Ennart:
Välkomna till SvD:s liverapportering med anledning av den presskonferens som regeringen kallat till kl 11.30. Enligt SvD:s källor finns nu säkra bevis för att Sverige utsattes för undervattenskränkning i Stockholms skärgård i oktober. Vid presskonferensen kommer Statsminister Stefan Löfven, försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Sverker Göransson att medverka.

10:51 Henrik Ennart:
Viktiga delar i SvD:s tidigare rapportering kring händelserna finns samlade här.

10:57 Henrik Ennart:
Det är ytterst ovanligt att Sverige kan få fram säkra bevis för främmande undervattensverksamhet. Förutom den sovjetiska ubåt som gick på grund utanför Karlskrona i oktober 1981 har sådana bevis bara presenterats en gång tidigare. Det var 1983 som ubåtskommissionen kom fram till att sovjetiska ubåtar opererat i Stockholms skärgård. Bevisen var bland annat bottenspår och hydrofonljud. Det hela resulterade i att den dåvarande regeringen överlämnade en diplomatisk protest.

Annons
X

11:01 Henrik Ennart:
Stefan Ring som är militärstrategisk expert vid Försvarshögskolan säger till TT att han tror att de säkra bevisen kan bestå av ljudupptagningar från hydrofoner som sänks ner i vattnet under spaningarna. ”Men det behöver inte automatiskt betyda att man kan nationalitetsbestämma den”, säger han.

Den sovjetiska ubåten U 137 på grund utanför Karlskrona 1981. Foto: TT

11:04 Henrik Ennart:
Stefan Ring vid Försvarshögskolan tillägger att han tror att Sverige kan ha fått hjälp från andra länder för att typbestämma farkoster som kränkt svenskt vatten. ”Man har kanske med hjälp av andra kartotek av ljud som man även kan ha fått från andra Natoländer kunnat fastställa med säkerhet att det är precis samma ljudprofil som man antingen haft tidigare själv eller fått hjälp av andra”, säger han till TT.

Självklart är våra nordiska grannländer mycket intresserade av SvD:s avslöjande. Så här ser förstasidan ut på Iltalehti.fi, en av Finlans största dagstidningar.

11:09 SvD:
Se flera exempel på hur utländska medier rapporterar här.

11:09 Henrik Ennart:
Det är alltså mycket ovanligt att få fram ”säkra bevis” vilket får bland annat Tomas Ries, lektor på Försvarshögskolan, att bli mycket upprymd. Intervjuad av TT säger han: ”Det är helt otroligt, det är sensationellt. Under tio år under kalla kriget jagade man som besatt efter de här ubåtarna och kom aldrig med något, ingenting alls, och så nu plötsligt. Det här är uppseendeväckande.” Han tillägger: ”Sedan är det väldigt upplyftande, att känna att vi har lyckats. Det är en underbar känsla.”

Stort intresse för presskonferensen på Rosenbad. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

11:24 Henrik Ennart:
Svenska Dagbladets försvarsreporter Mikael Holmström och vår politikreporter Johanna Ekström kommer att vara med vid presskonferensen och rapportera live. Du kan också själv följa presskonferensen som alltså börjar kl 11.30 här ovan.

11:31 Johanna Ekström:
Nu börjar strax presskonferensen med statsminister Stefan Löfven, försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Sverker Göransson. Jag direktrapporterar från Rosenbad.

11:33 Johanna Ekström:
ÖB Sverker Göransson berättar om den försvarsoperation som försvaret genomförde med start den 17 november.
– Det råder inget tvivel om att en mindre ubåt kränkt svenskt territorium. Sverige har utsatts av en grov och allvarlig kränkning av främmande makt, säger han.

11:34 Johanna Ekström:
Det är alltså enligt försvarsmaktens analys säkert att en ubåt kränkt svenskt territorium, däremot går det inte att fastställa vilken nationalitet ubåten har haft.

Bilden som en privatperson tog som Försvaret släppte. Försvaret säger på presskonferensen: Det vita skummet är inte bogsvall. Det uppstår när luft trycks ut ur ventiler på en ubåt.

11:36 Johanna Ekström:
Sverker Göransson berättar nu om den bild (se nedan) på ett föremål som flera medier rapporterat om efter att försvaret publicerat den. Försvaret bekräftar att det rörde sig om en ubåt. Försvaret har också hittat ett bottenspår efter en ubåt och ÖB visar en bild på hur ett sådant bottenspår ser ut.

11:37 Johanna Ekström:
Utöver den bekräftade ubåts-kränkningen har tre av varandra oberoende källor gjort observationer i skärgården på ytterligare aktivitet. Den informationen har den näst högsta trovärdighetsgraden, enligt ÖB.

ÖB Sverker Göranson. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

11:38 Johanna Ekström:
Nu talar finansminister Peter Hultqvist om regeringens beslut att offentliggöra så mycket som möjligt av den analys som försvaret genomfört efter aktionen i skärgården.

11:38 Johanna Ekström:
Försvarsministern tackar alla som varit inblandade i aktionen.

Försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

11:39 Johanna Ekström:
– Det här understryker vikten av att stärka svensk militär förmåga, säger Peter Hultqvist.

11:40 Johanna Ekström:
Peter Hultqvist säger att regeringen med alla tillgänliga medel kommer försvara svenskt territorium.
– Den kränkning som skett är grov och helt oacceptabel.

11:41 Johanna Ekström:
Statsminister Stefan Löfven upprepar att försvaret inte lyckats fastställa någon nationalitet på den ubåt som säkert kränkt svenskt vatten.

Del av bevisningen som sammantaget bekräftar att en mindre ubåt kränkt svenskt territorium: Spår på havsbottnen i skärgården av en ubåt. Foto: Försvaret.

11:45 Johanna Ekström:
– Vi vet inte vem som ligger bakom kränkningen, men låt mig säga så här till dem som ligger bakom. Det är fullständigt oacceptablet, vi kommer förstärka vår förmåga att upptäcka dem som olagligt befinner sig på våra vatten, säger Stefan Löfven.
Han tar nu upp olika hot i omvärlden: Ebola, IS, klimatförändringarna, Ukraina.
– Där har Ryssland annekterat Krim och gett stöd till separatisterna... Det försvarspolitiska läget har i vid bemärkelse försämrats.
– Jag vill inte att det här ska framställas som att det råder något akut hot mot landet, säger Löfven.
Men regeringen har på grund av läget beslutat att inrätta ett säkerhetspolitiskt råd.

Statminister Stefan Löfven. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

11:46 Mimmi:
Kan jag tolka det som att slutsatserna är baserade på analys av enskilda individers observarioner?
Johanna Ekström:
Försvaret har hittat bottenspår efter en ubåt. Utöver det har ytterligare observationer gjorts av varandra oberoende individer. Försvaret har också sett signaler på sitt sonarsystem.

11:47 Johanna Ekström:
Stefan Löfven kommer ta initiativ till regelbundna möten med företrädare för övriga riksdagspartier angående säkerhetspolitiken.

11:48 Johanna Ekström:
Löfven berättar också att det kommer inrättas ett säkerhetspolitiskt råd i regeringskansliet, där bland annat statsminister och vice statsminister kommer att ingå.

11:50 Johanna Ekström:
Försvaret har bekräftat att en mindre ubåt har befunnit sig i skärgården, men har inte lyckast fastställa nationalitet. Man hyser inga tvivel om att en ubåt har kränkt svenskt territorium.

11:51 Johanna Ekström:
Enligt ÖB vet försvaret inte vad ubåten har gjort i skärgården.
– Det skulle bara bli spekulationer, säger han.

11:53 Johanna Ekström:
– Tekniskt så har alla länder med ubåtar också förutsättningar att ha miniubåtar... det har blivit synligare på världsmarknaden med den här typen av farkoster. Men jag kan inte definiera vem som har det i sitt lands arsenal, säger Sverker Göranson.

11:59 Johanna Ekström:
ÖB förtydligar:
– Det rör sig om en mindre ubåt, men det kan vara flera farkoster, men jag kan inte gå in på vilka.
Nu blir det enskilda intervjuer.

Kartan visar i vilket område operationen har pågått.

12:40 Ellinor Brenning:
ÖB lade fram tre konkreta iakttagelser och bilder som styrker Försvarsmaktens slutsats. 1. Bilden på det förmodade ubåtstornet. Det vita skummet är inte bogsvall, utan uppstår när luften pressas ur ventilationshål på en ubåt, sade ÖB på pressträffen.

12:42 Ellinor Brenning:
Stefan Löfven kommenterade det nya säkerhetsläget till TT efter presskonferensen.
– Det är ett allvarligt besked från Försvarsmakten att vi nu kan säkerställa att det finns en främmande makt som har varit i våra vatten. Vi vet att Sveriges kust är så lång att den motsvarar USA:s hela östkust, så det är omöjligt för något land, vill jag påstå, att hundraprocentigt säkerställa att det aldrig någonsin kommer in någon, sade statsminister Stefan Löfven till TT.

12:44 Ellinor Brenning:
Även Centerpartiets partiledare Annie Lööf har kommenterat den bekräftade kränkningen i ett skriftligt uttalande: ”Att det har skett en kränkning av vårt territorialvatten är mycket allvarligt och helt oacceptabelt. Det förstärker bilden av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde. För att möta detta behöver arbetet med att stärka försvarets operativa förmåga fortsätta”, lyder det.

12:46 Henrik Ennart:
Även om inkräktaren inte pekas ut kan det ”i princip bara handla om Ryssland”, säger Wilhelm Agrell som är professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet till SvD. Läs snart mer på svd.se

12:47 Ellinor Brenning:
SvD har samlat Försvarets konkreta bevis för att det var en eller flera ubåtar som kränkte svenskt vatten här.

Denna bild visar en avritning av de bottenspår som Försvaret har presenterat som bevis för att en ubåt kränkte svenskt vatten. Bild: Försvaret.

12:58 Ellinor Brenning:
ÖB lade under presskonferensen fram tre konkreta iakttagelser och bilder som styrker Försvarsmaktens slutsats. De är som följer:
1. Den bild som en privatperson tog från en okänd plats. Först uppgavs att bilden tagits från Jungfrufjärden, men den uppgiften tog Försvarsmakten senare tillbaka.
– Det vita skummet är inte bogsvall, utan uppstår när luften pressas ur ventilationshål på en ubåt, sade ÖB på pressträffen.

12:59 Ellinor Brenning:
2. Bottenspår: ÖB presenterade nya bilder på spår i bottensegment. Bilderna är så kallade sonarbilder som tagits från svenska fartyg. Bilden två inlägg nedan är en illustration som Försvaret släppt på hur bottenspåren såg ut.

13:02 Ellinor Brenning:
**3. **En privatperson iakttar en undervattenskost från en höjd: Enligt Försvaret har en privatperson bevittnat en farkost som färdades under vatten från en hög höjd. Den här iakttagelsen stärks enligt ÖB av andra fynd och observationer som gjorts i området.

13:03 Ellinor Brenning:
Folkpartiets partiledare Jan Björklund har också kommenterat kränkningen. Han beskriver enligt TT händelsen som det allvarligaste som hänt svensk säkerhet sedan 1980-talets ubåtskränkningar.
– Det är mycket oroande eftersom det ingår i ett mönster av flera kränkningar i Östersjöområdet. Nu behöver vi noga analysera konsekvenserna för svensk säkerhets- och försvarspolitik, säger Björklund.

Anna Kinberg-Batra, moderaternas gruppledare, kommenterar kränkningen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

13:26 Johanna Ekström:
Moderaternas gruppledare i riksdagen Anna Kinberg Batra fick information om kränkningen av regeringen fredag morgon.
– Det här är inte partipolitik, utan vi har en gemensam syn på att en sådan här kränkning är oacceptabel, säger hon till SvD.
Hur förväntar du dig att regeringen kommer agera framöver?
– Det som är särskilt viktigt är dels att regeringen fortsätter ta det oroliga omvärldsläget på allvar och dels att de respekterar och fortsätter utveckla arbetet inte minst för bättre incidentberedskap.
– Vi har väldigt mycket kust och en orolig närmaste omvärld. Det måste regeringen ta i beaktande när man arbetar vidare inför till exempel kommande inriktningsbeslut.
Vill Moderaterna ha en plats i det säkerhetspolitiska råd som ska inrättas?
– Det är en fråga för hur Stefan Löfven organiserar regeringens arbete inom sig, det är upp till honom. Det viktiga är vad regeringen faktiskt levererar i form av till exempel bättre incidentberedskap även framöver.
Är ni beredda att samarbeta med regeringen inom det här området även framöver?
– Hittills har kontakten från regeringen till oss i den här frågan varit god. Och jag har förtroende för Försvarsmaktens arbete. Regeringen har nu ansvaret att förbereda till exempel kommande inriktningsbeslut. Där måste en analys av den här situationen ingå.

13:27 Mattias Mächs:
Det kommer in fler kommentarer från partiledare. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt säger så här till TT:
– Det är oerhört allvarligt och fullständigt oacceptabelt att främmande makt agerar på svenskt territorium.
– Jag har fullt förtroende för Försvarsmakten. Vi har fått information som visar att det inte råder något tvivel om att en kränkning ägt rum.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt kommenterar. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

13:46 Mattias Mächs:
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) är tydlig i sitt budskap till den som ligger bakom kränkningen.
– Vi vill göra klart för den som kränker att det är förenat med risker och att Försvarsmakten har befogenheter att bekämpa den här typen av händelser, säger han till TT.
Hutqvist säger att Försvarsmaktens förmåga att jaga ubåtar just nu analyseras och att resultatet av analysen kommer att vägas in i kommande försvarsbeslut.
– Det kommer att ligga med i det samlade bedömningsmaterialet inför inriktningsbeslutet nästa år, säger han till TT.

14:55 Ellinor Brenning:
Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet,säger till SvDatt det sannolikt är en rysk ubåt som kränkt svenskt vatten. Samtidigt rapporterar Aftonbladet att den ryska regeringstrogna tidningen Rossijskaja Gazeta hävdar att ubåten kommer från Nato.
– Om det hade varit en rysk ubåt så hade Göransson helt klart inte tigit, skriver tidningen.

15:01 Ellinor Brenning:
Vidare citerar Aftonbladet Rossijskaja Gazetas reporter Vladislav Vorobjov, som hånfullt beskriver den svenska militären som ”omanlig”:
– Så det handlar alltså om de egna – Nato. Men att säga det betyder att erkänna att ryssarna är de skyldiga. Men ett sådant manligt steg är de svenska militärerna inte förmögna att ta. Därför uppför sig herr Göransson som om han hade fått vatten i munnen.

15:11 Ellinor Brenning:
SvD:s Rysslandskorrespondent Anna-Lena Laurén har intervjuat den ryske oberoende försvarsanalytikern Aleksandr Golts, som menar att situationen mest av allt är ett resultat av dagens nya kalla krig.
– I dagens situation kommer Ryssland aldrig att erkänna något, oberoende av om man är skyldig eller inte, säger han i en artikel som kommer upp på SvD.se inom kort.

15:16 Mattias Mächs:
Den förre utrikesministern Carl Bildt (M) kommenterar kränkningen på sin blogg och spekulerar i vilken nation som kan ligga bakom den: ”All den kunskap vi har – och jag säger detta utan tillgång till någonting utöver vad som redovisats offentligt om den senaste utvecklingen – säger att det är en stat som ligger bakom. Och att misstankarna i detta sammanhang riktas mot Ryssland är kanske inte så förvånande. Ingen misstänker nog Finland eller Danmark, för att nu bara nämna två andra länder i regionen”, skriver Bildt.

15:21 Mattias Mächs:
ÖB Sverker Göranson är dock tydlig med att han inte vill dra några slutsatser om att Ryssland ligger bakom den främmande undervattensverksamheten.
– Ni får inte sätta likhetstecken mellan dem, säger ÖB till TT.
Han säger också att han är ”ganska övertygad” om att inkränktaren uppfattat den svenska marinens sökoperation, men vill inte svara på TT:s fråga om hur Försvarsmakten kunnat avgöra att ubåten var militär och inte civil.

15:24 Ellinor Brenning:
Herr Göransson uppför sig som om han hade fått vatten i munnen.
Vladislav Vorobjov, reporter på Rossijskaja Gazetas.

15:33 Mattias Mächs:
Jerker Widén, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, anser att Försvarsmaktens bedömning att en kränkning ägt rum är rimlig.
– Det är uppenbart att de har mycket bevisning där, så det är nog ingen vågad slutsats, säger han till SvD.
Kan man vara säker på att de bottenspår som man funnit inte kommer från ubåtar som opererat i skärgården tidigare?
– De här avtrycken kommer försvinner efter hand beroende på att vattnet rör sig. De ligger inte kvar länge, man måste fånga dem ganska snabbt innan de försvinner. Marinen duktig på det här, de kan observera sådana anomalier väldigt bra, säger Jerker Widén.

16:19 Ellinor Brenning:
Uppgifterna från Sverige får relativt lite uppmärksamhet i ryska massmedier, uppger TT. Däremot är tonen, liksom under ubåtsjakten i oktober, hånfull. I en skämtteckning jämte en kort notis från den ryska nyhetsbyrån Rias säger en uppenbart överförfriskad svensk marinofficer, med ett antal små ubåtar snurrandes runt huvudet ”I går fångade jag en sån här!”, skriver TT.

16:24 Ellinor Brenning:
Stefan Ring, miltärstrategisk expert vid Försvarshögskolan, säger till TT att tonläget från statsministern och ÖB under presskonferensen är ett tydligt tecken på att man anser att läget är mycket allvarligt.
TT: Det är direkt riktat mot den nation som kränkt svenskt vatten?

– Ja, absolut. Det är också viktigt att sätta den här händelsen i det sammanhang som finns med övrig utveckling i vårt närområde. Hade inte allt det andra hänt, utvecklingen i Ukraina till exempel, så hade inte ubåtshändelsen varit lika allvarlig, säger Stefan Ring.

16:33 Ellinor Brenning:
Flera stora nordiska tidningar toppar sina sajter med nyheten om den svenska ubåtskränkningen, vilket SvD tidigare rapporterat om här.
Norska tidningen Verldens Gang har intervjuat Karsten Friis på norska utrikespolitiske institutet. Han tror inte att Sverige kommer att rusta upp.
– Jag ser ingen anledning till att Sverige skulle gå tillbaka till det försvar man hade under kalla kriget. Det är ingen omedelbar fara för krig, säger han till tidningen.

16:54 Mattias Mächs:
Nu avslutar vi liverapporten om den bekräftade ubåtskränkningen i Stockholms skärgård. Tack till alla som följt oss! Vi fortsätter såklart med artiklar i ämnet här på webben, så håll koll på SvD.se för det senaste.

Annons
Annons
X

Den sovjetiska ubåten U 137 på grund utanför Karlskrona 1981. Foto: TT

Bild 1 av 13

Självklart är våra nordiska grannländer mycket intresserade av SvD:s avslöjande. Så här ser förstasidan ut på Iltalehti.fi, en av Finlans största dagstidningar.

Bild 2 av 13

Stort intresse för presskonferensen på Rosenbad. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Bild 3 av 13

Statsminister Stefan Löfven, försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Sverker Göranson kommer att prata på presskonferensen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Bild 4 av 13

Bilden som en privatperson tog som Försvaret släppte. Försvaret säger på presskonferensen: Det vita skummet är inte bogsvall. Det uppstår när luft trycks ut ur ventiler på en ubåt.

Bild 5 av 13

ÖB Sverker Göranson. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Bild 6 av 13

Försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Bild 7 av 13

Del av bevisningen som sammantaget bekräftar att en mindre ubåt kränkt svenskt territorium: Spår på havsbottnen i skärgården av en ubåt. Foto: Försvaret.

Bild 8 av 13

Statminister Stefan Löfven. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Bild 9 av 13

Kartan visar i vilket område operationen har pågått.

Bild 10 av 13

Denna bild visar en avritning av de bottenspår som Försvaret har presenterat som bevis för att en ubåt kränkte svenskt vatten. Bild: Försvaret.

Bild 11 av 13

Anna Kinberg-Batra, moderaternas gruppledare, kommenterar kränkningen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Bild 12 av 13

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt kommenterar. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Bild 13 av 13
Annons
X
Annons
X