Annons

Direkt stöd till fattiga kan utrota hungern

Det svenska biståndet bör i större utsträckning fokuseras på att bekämpa fattigdom och hunger. Det är synd att biståndsministern inte på allvar insett hur avgörande de sociala trygghetssystemen är för många människors framtid, skriver Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan.

Publicerad

Idag, på FN:s Världshungerdag, påminns vi än en gång om en av vår tids tysta katastrofer. Samtidigt som välståndet ökar snabbt i världen växer klyftorna och en stor del av mänskligheten får inte sina allra mest grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda. Enligt nya siffror från FN går nästan 870 miljoner människor hungriga till sängs varje kväll.

Det behöver inte vara så. Vi vet idag att det produceras mer än tillräckligt med mat för alla människor, och vi vet också hur de som idag hungrar ska få tillgång till denna mat. I en rad medel- och låginkomstländer har det under det senaste decenniet inrättats folkpensioner, barnbidrag, rätt till beredskapsarbeten och andra typer av sociala trygghetssystem. Erfarenheterna från dessa visar att man genom att direkt stärka fattiga människors köpkraft kan minska fattigdom och hunger på ett mycket effektivt sätt. Undernäringen minskar, särskilt bland barn. Fler barn går i skolan, och människors hälsa förbättras. Mycket tyder också på att trygghetssystemen leder till en rad indirekta och långsiktiga effekter: Bättre utbildad och friskare befolkning ger på längre sikt ökad utveckling och tillväxt. Kvinnors situation förbättras, inte minst när barnbidragen ges till mödrarna.

Annons
Annons
Annons
Annons