"Din främsta klimatplikt är att rösta rätt"

Stranden Maho Beach på ön Saint Martin i Karibien ligger nära Princess Juliana International Airport.
Stranden Maho Beach på ön Saint Martin i Karibien ligger nära Princess Juliana International Airport. Foto: Franz Neumayr/AOP

Bör man avstå från långväga flygresor för klimatets skull? Filosofen Bengt Brülde och statsvetaren Göran Duus-Otterström resonerar kring den individuella klimatetiken och det ansvar som var och en av oss bär för klimatet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Klimatförändringarna är i första hand en fråga för världens regeringar. Förhoppningsvis leder också det stundande Parismötet till en effektiv och rättvis fördelning av klimatarbetet mellan världens länder. Men vilket ansvar har vi som individer? Att vi bör göra vår del för att uppfylla ett rättvist avtal när det väl finns på plats är uppenbart, men vad bör vi göra i väntan på ett sådant avtal? Bör vi exempelvis försöka minska våra egna utsläpp av växthusgaser? Det är en fråga för den individuella klimatetiken, som handlar om hur enskilda personer bör handla i ljuset av klimatförändringarna.

En vanlig klimatetisk uppfattning är att var och en bör försöka minska sina egna utsläpp, i alla fall så länge som detta inte går ut över de egna grundläggande behoven. Man bör till exempel avstå från lyx som att flyga till Thailand på semester. Men det skäl som ofta anges – att Thailandresor är fel för att de skadar andra – är inte helt lätt att försvara. Det är långt ifrån självklart att vi gör någons liv sämre genom att flyga. Utsläppen från flygresan är en försvinnande liten del av de cirka 33 miljarder ton koldioxid som mänskligheten släpper ut årligen. Om vi hade avstått från flygresan hade det med största sannolikhet inte gjort någon märkbar skillnad för någon. Då tycks inte villkoren för att man ska kunna sägas ha skadat någon vara uppfyllda.

Annons
Annons
Annons