Annons

Dimridån kring Naipaul skingras

Under strecket
Publicerad

Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul har en väldokumenterad förmåga att uppröra. Hans behov av att förvränga bilden av sig själv genom provokationer har gjort det svårt för hans läsekrets att hålla mediefenomenet Naipaul borta från upplevelsen av hans verk.

Patrick Frenchs nya biografi över Naipaul, ”The World Is What It Is” – just utkommen som mjukpärm – är en gåva till alla dem som vill vidare i sin förståelse av detta författarskap. Sällan har Naipaul beskrivits så ärligt: hans sätt att mejsla fram sin bakgrund för att sedan använda den som kapital, hans arrogans och sexuella inbundenhet – allt detta presenterar French utan omsvep. Särskilt intressanta är de passager genom vilka French låter läsaren ta del av hur Naipauls upptagenhet av sin egen historia formar hans speciella blick för de europeiska imperiernas efterbörd och deras idévärldars paradoxer.

Annons
Annons
Annons