X
Annons
X
Recension

Akademiska dikter och visor Diktarnas fest är inte riktigt över

Lyrik Lars Huldén Akademiska dikter och visor 437 s. Svenska litteratur­sällskapet i Finland

Långt tillbaka i tiden, i ett samhälle mer öppet socialt skiktat än vårt, beställde förmöget folk dikter för att fira stora dagar som bröllop, födelsedagar och begravningar. Mången poet försörjde sig på sådana tillfällesdikter. Sysslan var inte alltid riskfri – 1600-talsskalden Lasse Lucidor råkade in i en rättsprocess sedan brudgummen tagit illa upp för några formuleringar i en bröllopsdikt.

Exemplet Lucidor ger en liten aning om hur poeten betraktades som en verstillverkare snarare än en skapande konstnär. Men också sedan konstnärlig originalitet blivit något eftersträvansvärt med den nya syn på diktaren som växte fram under den senare hälften av 1700-talet, fanns tillfällesdikten kvar. När det gällde privatlivets festligheter uppstod skaldandet på sikt kanske snarare inom den egna kretsen än med hjälp av någon anlitad poet, men i mer officiella sammanhang hade tillfällesdikten flitiga utövare. Och den var inte alltid beställningsdikt – alltmer skrevs den på eget initiativ, av ingivelse eller plikt. Redan Lucidors fatala bröllopsdikt var ett försök av skalden att hålla sig framme, och inte resultatet av en beställning.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X