X
Annons
X

DIK ställer krav för fortsatta digitala satsningar

Sverige ligger visserligen i topp i it-ligan, men stora insatser måste till för att vi inte ska halka av pallen, anser DIK-förbundet (akademiker inom kultur och kommunikation). I ett möte om "nationell digital agenda" med region- och it-minister Anna-Karin Hatt framförde ordförande Karin Linder fyra krav. Först en kvalitetssatsning på skolbiblioteken som kan ge nödvändig kompetens för att bedöma information på internet. Sedan ett nationellt ansvar för vuxenbibliotekens arbete med att överbrygga digitala klyftor mellan medborgarna. Vidare satsa mer på digitalisering av kulturarvet för att göra det tillgängligt. Till sist att Kungliga Biblioteket får resurser för att motverka den kollektiva minnesluckan som växer när informationsutbytet över nätet inte, till skillnad från tryck, arkiveras.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X