Annons

Pelle Snickars:Digitalt filmarkiv under uppbyggnad

I ett pilotprojekt på Statens ljud- och bildarkiv håller Sveriges första digitala filmarkiv för utbildning och forskning på att växa fram. Samtidigt som ett kulturarv säkras för kommande generationer kommer tillgängligheten att ökas med hjälp av internet.

Under strecket
Publicerad

En av Svensk Filmindustris Veckorevyer inleds med den uppfordrande textskylten ”Filmhistoriskt ögonblick!” Det gäller knappast premiären av en Hitchcockrulle, och inte heller visandet av en ny Bergman- eller Stillerfilm. Det filmhistoriska ögonblicket är viktigare än så. SF-journalen från november 1933 refererar nämligen till bildandet av det Svenska Filmsamfundet. På ljudbandet hörs Gunnar Skoglunds karakteristiskt smattrande speakerröst, som förkunnar att det ”nybildade Svenska Filmsamfundets arbetsutskott har haft sitt första sammanträde och här är det filmhistoriska ögonblicket förevigat.”

Svenska Filmsamfundet är långt ifrån en gammal mossig företeelse. Tvärtom utgör denna organisation ett av de viktigaste fundamenten för att, på sikt, etablera olika former av nationella mediearkiv och lägga grunden till film- och medieforskning i Sverige. Filmsamfundet var en sammanslutning med uppgift att främja filmen i ”konstnärligt, kulturellt och tekniskt avseende”. Det bestod företrädesvis av branschfolk, regissörer och filmkritiker, med Bengt Idestam-Almquist – signaturen Robin Hood – som det tongivande namnet. Samfundet kom under 1930-talet att ägna sig åt folkbildande, filmhistorisk verksamhet, och man lade också grunden till ett mediearkiv, Filmhistoriska samlingarna. Det var, i korthet, en grupp filmvetare och filmhistoriker avant la lettre.

Annons
Annons
Annons