Annons

”Digitalmoms för medier bör sänkas redan i höst”

Jeanette Gustafsdotter.
Jeanette Gustafsdotter. Foto: Jonas Hellsén

I dag öppnade EU för sänkt moms på digitala tidningar och böcker. Nu är det viktigt att beslutet tas med och sänker momsen redan i höstens budget. Annars kan det vara för sent för att få samma positiva effekt som sänkningar fått i andra länder, skriver Jeanette Gustafsdotter, vd på medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige.

Under strecket
Publicerad

Journalistik och nyhetsförmedling är en bra affärsmodell i sig. Men den behöver rättvisa förutsättningar för att fungera. Hög moms på digital journalistik har under lång tid snedvridit konkurrensen till de globala it-plattformarnas fördel. Och gjort det svårare för medieföretagen att svara mot konsumenternas önskan om digital nyhetsförmedling. Men i och med dagens beslut av EU:s finansministrar om att öppna för momssänkningar har regering och riksdag nu en reell chans att göra något åt problemet. Och det redan i höstens budget. En möjlighet att ge medierna rättvisa förutsättningar och att stärka journalistiken i hela landet.

Den digitala utvecklingen har förändrat både hur vi tar del av medier och hur de finansieras. För 15–20 år sedan betalades journalisternas löner, tidningarnas tryckning och distribution till största delen av annonsintäkterna. Men sedan dess har en stor andel av annonsörerna flyttat sina annonspengar från journalistiska medier till digitala plattformar som Google och Facebook. De journalistiska medierna har anpassat sig till den nya digitala verkligheten. Numer är det vi prenumeranter och användare som till största delen betalar för journalistiken. Men fram till i dag har en omodern skattelagstiftning lagt tunga hinder i vägen för en hållbar och attraktiv journalistik på läsarnas villkor. Nu finns chansen att ändra på det.

Annons
Annons
Annons