Annons

”Digitaliseringen försvagar BNP-måttet”

Hur mycket värt är det att mobilen nu också är en kartbok och GPS över hela världen, eller att den kan fungera som ficklampa?
Hur mycket värt är det att mobilen nu också är en kartbok och GPS över hela världen, eller att den kan fungera som ficklampa? Foto: Fanni Olin Dahl/TT

De mått som vi traditionellt använder för att beskriva ekonomins utveckling och utformar politiken efter vilar på en allt skakigare grund. Det skriver Lars Jagrén och Göran Grahn, Svenskt Näringsliv.

Under strecket
Publicerad

Digitaliseringen och den snabba omvandlingen har redan haft och kommer framöver i än högre grad att förändra samhället och påverka den ekonomiska utvecklingen. Hur Sverige klarar omställningen är avgörande för tillväxt, arbetslöshet och sysselsättning, skatteintäkter, välstånd och även för trygghetssystemens finansiering och fördelningspolitiken.

Mindre diskuterat är att digitaliseringen även påverkar hur centrala ekonomisk-politiska variabler som BNP, produktivitet och inflation kan och bör mätas, liksom hur de kan förstås. Det påverkar i sin tur själva fundamenten för den ekonomiska politiken.

Annons
Annons
Annons