”Digitalisering en väg till likvärdiga betyg”

Införandet av digitala nationella prov erbjuder möjligheter att förbättra likvärdigheten i skolan dramatiskt. Men då krävs det ett tydligt initiativ från Skolverket för att utnyttja digitaliseringen, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad
Fredrik Sandberg/TT
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Annons

År 2017 granskade Skolinspektionen rättningen av de nationella proven genom att rätta om prov (se rapporten Bedömningsprocessernas betydelse för likvärdigheten. Ombedömning av nationella prov 2016). I över hälften av fallen hade den ombedömande läraren satt ett annat betyg än ordinarie lärare. I 41 procent hade skolans lärare satt ett delprovsbetyg som var minst ett betygssteg högre än den nya bedömarens och i 21 procent minst ett betygssteg lägre. Detta visar att det finns ett stort problem med likvärdigheten i skolan. Men detta problem skulle inte behöva finnas!

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons