Digitalisering av biografer påbörjas

Regeringen tidigarelägger satsningen på att digitalisera landets biografer. Genom beslutet kommer stödet till digitaliseringen att kunna börja delas ut redan i år. Satsningen ska pågå i fyra år och omfattar totalt cirka 60 miljoner kronor.

Under strecket
Publicerad
Annons

Digitaliseringen av biograferna har länge varit en hjärtefråga för kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) och näringsminister Maud Olofsson (C). I en debattartikel i Barometern presenterar de tidigareläggningen av stödet. Svenska filminstitutet, SFI, får i uppdrag att utforma och administrera satsningen och biografer i hela landet kan ansöka om medfinansiering till digitaliseringsprojekt.

I dag är det bara omkring 20 procent av alla biografer som klarar det nya digitala sändningsformatet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons