Dieselfilter effektivt vapen mot miljöhot

Det går att hejda den globala uppvärmningen snabbare än att enbart få bukt med kol- dioxidutsläppen. Filter på dieselmotorer och rening av metangas från kol- och olje- utvinning är 2 av 14 åtgärder som kan minska uppvärmningen med 0,5 grader till år 2050.

Publicerad
Annons

Allt mer uppmärksamhet riktas mot andra utsläpp än koldioxid för att bromsa den globala uppvärmningen. Metan och mark- nära ozon är exempel på gaser som värmer klimatet, men bryts ner mycket snabbare än koldioxid. Om de minskas så kan uppvärmningen begränsas på kort sikt.

Ett internationellt forskarteam har listat de 14 mest effektiva åtgärderna för att minska de kort- livade gaserna. Samtidigt som upp- värmningen kan dämpas med 0,5 grader till år 2050, hindras miljontals för tidiga dödsfall på grund av förorenad luft. Rapporten publiceras i tidskriften Science.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons