Annons

Dick Harrison:Dick Harrison: Skeptikerna har rätt om fars dag

Foto: TT

Ytterst få av oss tar fars dag på blodigt allvar. Men varför firas dagen nu på hösten istället för som i USA under sommaren?

Under strecket
Publicerad

Till skillnad från mors dag som skapades efter att kvinnosakskämpen Anna Jarvis ville hedra sin nyligen bortgångna mor är fars dag faktiskt en spekulativ fejkhögtid. De cyniska kritikerna har för en gångs skull helt rätt. Den som så önskar kan förvisso spåra firandet av fars dag hela vägen tillbaka till den katolska medeltiden. Den 19 mars firades Sankt Josef, far (eller åtminstone fosterfar) till Jesus.

I förlängningen betraktades denne som en förebildlig pappa som alla fäder skulle efterlikna. Men nutidens fars dags-firande i Sverige har dock inget mer än namnet gemensamt med denna religiösa föregångare. Rötterna är amerikanska och når inte djupare än till förra sekelskiftet, alldeles som i fallet med morsdag. Faktum är att det var mors dags-firandet som sparkade igång fars dags-firandet. ”Varför skulle man bara fira mödrarna och inte också hedra goda fäder?” Den 5 juli 1908, några år efter att folk i West Virginia börjat fira mors dag, började andra delstatsbor högtidlighålla fars dag. Den konkreta orsaken var en gruvolycka som krävt hundratals människoliv och gjort ett tusental pojkar och flickor faderlösa. Ett av dessa barn, Grace Golden Clayton, övertalade en metodistpastor i Fairmont att ägna dagen år att hedra de döda fäderna.

Annons
Annons
Annons