Annons
X
Annons
X
Kultur
Recension

Diagnosen saknar skärpa

SAKPROSA Katrine Kielos Det enda könet. Varför du är förförd av den ekonomiske mannen och hur det förstör ditt liv och världsekonomin 303 s. Albert Bonniers förlag

Katrine Kielos.
Katrine Kielos. Foto: SCANPIX

Katrine Kielos är med sin nya bok helt rätt ute. I en tid när girighet inte endast tolereras utan uppmuntras kan hon identifiera felet och också vems det är – ”den ekonomiske mannens”. Han är en figur byggd på karaktärsdrag som egoism, karisma och självständighet och ”han kommer alltid att ta allt han kan få”. Vi eftersträvar att vara som han – därför är felet också vårt. I ”Det enda könet” tecknar författaren en bild ur ett särartsfeministiskt perspektiv. Förförda dansar vi kring denne egenintressets guldtjur medan kvinnliga egenskaper som självuppoffring, omsorgsfullhet och värnande om kollektivet är förpassade till skuggorna.

År 2005 började Katrine Kielos att blogga och har sedan dess likt en missil styrt mot framgång. Snart gavs hon stort medieutrymme i prestigefyllda publikationer och blev ledarskribent på Aftonbladet. Hon debuterade 2008 med ”Våldtäkt och romantik”, som fick blandade recensioner. Inför den här boken har uppmärksamheten varit omfattande – och förväntningarna höga.

Infrias de då? Kielos är visserligen en fritänkare med stort självförtroende, men språket sviker henne. Det är tidvis obegripligt pladdrigt och träffsäkerheten i framställningen är dålig. Resonemangen fördjupas inte, de radikala frågor eller slutsatser man väntar på kommer aldrig. Om Platons ”Staten” står att den handlar om ”människor som fattade ett rationellt beslut att gå samman”. Det gör den inte, tänker jag först men sedan: kan man möjligen beskriva den så, det är ju bara lite fel?

Annons
X

Sällan har jag halkat runt i en bok så. Nästan allt är aningen skevt, som om Kielos istället för att passa in sina teorier i verkligheten gjort tvärtom. Kanske ska boken enbart läsas som en diagnos med beskrivning efter beskrivning av en ”man”, hans historia och vårt tillstånd, men även om exemplen är många och vidlyftiga blir det snart enformigt.

Det senaste året har vi skämts bort med flera välskrivna böcker på temat ekonomi, bland andra Jan Jörnmarks ”Avgrunden”, som visar globaliseringens baksida, och Carolina Neuraths ”Den stora bankhärvan” om HQ Banks fall. Medan dessa författare genomsyras av sitt ämne och skriver utifrån egna belägg och egen forskning, presenterar Kielos undersökningar som redan publicerats flera gånger.

Teorierna, citaten och det ekonomiska läget – allt beskrivs utifrån amerikanska förhållanden. Författaren har för all del studerat i USA, men att hon är en intellektuell S-märkt debattör med stort medieutrymme i Sverige märks inget av. Hon förefaller inte ha någon egen genuin närhet till ämnet utan enbart till de egna åsikterna. Dessa borde hon ha granskat hårdare, för felsluten genom de 16 kapitlen tycks komma från oordning bland begreppen.

Den ekonomiske mannen är Homo economicus onda tvilling, deras släkthistoria följer liberalismens och stiger ur 1700-talsfilosofen Adam Smiths teorier om egennyttan. Kielos menar att forskning om ekonomisk psykologi, som visar att människan inte är rationell i sina praktiska beslut, kullkastar Smiths teori.

Men det är snarare tvärtom: vår irrationalitet tycks bero på att vi bedömer situationer alltför hastigt eftersom vår art är präglad att arbeta för den egna överlevnaden.

Huruvida allt kan värderas i pengar verkar bli vår nästa stora samhällsfråga. Katrine Kielos position som debattör från vänstern och hennes feministiska perspektiv är särskilt angelägna eftersom de står i opposition till den rådande politiska oviljan att hantera marknaden. Det är synd att hon missade tillfället att säga något skarpt om det.

Jenny Maria Nilsson

Annons
Annons
X

Katrine Kielos.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X