Annons

”DI försvårar kampen mot korruption”

Ett företag kan idag behöva välja mellan att bryta mot GDPR eller mot mutlagstiftning. Datainspektionen måste därför skyndsamt medge undantag från det generella förbudet i GDPR att behandla uppgifter om lagöverträdelser. I annat fall försvårar myndigheten för företag att ta ansvar i kampen mot korruption, skriver Natali Phalén, generalsekreterare Institutet mot mutor.

Under strecket
Publicerad

Natali Phalén.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1

Natali Phalén.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1
Natali Phalén.
Natali Phalén. Foto: Lars Pehrson

Den nya dataskyddsförordningen GDPR uppställer flera krav på åtgärder från näringslivet för att säkerställa skyddet för behandling av personuppgifter. För att GDPR inte ska förhindra näringslivets möjligheter att effektivt bedriva antikorruptionsarbete krävs dock också åtgärder från Datainspektionens sida. Det behövs undantag från det generella förbudet i GDPR för andra än myndigheter att behandla uppgifter om lagöverträdelser.

Annons
Annons
Annons