X
Annons
X

Detta krävs för att få igång byggandet

Skanska presenterar nu tio konkreta och skarpa reformkrav för att lösa bostadsbristen. Vi välkomnar dialog med politiska beslutsfattare, skriver Anders Danielsson, vice vd för Skanska.

Bostadsbristen är en av de hetaste frågorna i valrörelsen. Utredningar av bostadsbristens orsaker och effekter avlöser varandra i en strid ström. Men det är få som kommer med konkreta lösningar. Därför har Skanska tagit fram en bostadspolitisk rapport med tio reformkrav.

Skanska lanserar i dag en bostadspolitisk rapport där vi ställer tio reformkrav för att avskaffa bostadsbristen i Sverige. Vi har tre mål: minskad byråkrati och enklare regelverk, mindre möjligheter att överklaga, samt större rörlighet på bostadsmarknaden.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X