Annons

”Detta kan skolan lära av länderna i Östasien”

Skolbarn i Kina.
Skolbarn i Kina. Foto: TT

Att betona ansträngning framför ärvd förmåga ser flera skolforskare som en viktig orsak till framgångar i länder i Östasien. Lärare i Sverige bör därför ges ett starkare mandat att lägga mer ansvar på elev och hem, skriver gymnasieläraren Svante Holmberg.

Under strecket
Publicerad

Svante Holmberg.

Foto: PrivatBild 1 av 1

I den svenska skolvärlden cirkulerar en teckning föreställandes en magister i mörk kostym som sitter vid en kateder. Framför står en brokig skara ”elever” vid ett träd. Eleverna är djur – en säl, elefant, apa och så vidare. Läraren beordrar dem alla att göra samma uppgift: att klättra upp i trädet. Bilden är menad att parodiera en jämlikhetstanke där samma krav ställs på alla elever. Rättvisa, säger tecknaren, kan bara uppnås om läraren anpassar uppgiften efter varje enskild elevs unika förutsättningar. Teckningen har fått stort genomslag för att den på ett enkelt sätt fångar värderingar i den svenska skollagen och läroplanerna om inkludering och likvärdighet.

Logiskt är resonemanget rimligt: är kraven desamma på alla elever blir det inte rättvist då alla är olika. Empiriskt talar dock mycket för att undervisning byggd på en sådan idé om rättvisa kan ha en hämmande effekt på elevers lärande.

Annons
Annons
Annons