Detta innehåller vårbudgeten:

Under strecket
Publicerad
Annons

Satsningar för fler jobb och lägre arbetslöshet, sammanlagt 10 miljarder
Rot-avdrag på skatten för kostnader för reparationer, om- och tillbyggnader, (gäller 15/4 i år till 30/6 2005).
Skattestimulans för sopsortering i flerfamiljshus, från 2005.
Rot-avdrag för miljöinvesteringar i offentliga lokaler, från 2005.
15 000 nya platser i arbetsmarknadspolitiska program.
6 000 nya platser i vidareutbildning i kommun- och landsting, deltidsanställda prioriteras.
Utökat anställningsstöd, 3 000 platser.

Satsningar på kommunerna, totalt 15 miljarder
1,3 miljarder till skatteutjämningssystemet.
3 000 nya förskollärare 2005 och lika många nya 2006.
1,5 miljarder i sysselsättningsstöd under 2005 och ytterligare 3 miljarder 2006.
1,7 miljarder ytterligare som fördelas till kommunerna senare.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons