Annons

”Detta handlar inte bara om Trelleborg”

Heike Erkers och Simon Vinge.
Heike Erkers och Simon Vinge. Foto: Lena Dahlström, Theresia Viska

Automatiserade beslut och algoritmer handlar egentligen inte om Trelleborg. Det handlar om att utvecklingen ställer helt nya frågor. Här måste staten ta ett större ansvar och skapa riktlinjer, skriver Heike Erkers och Simon Vinge i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Trelleborgs kommun har i en replik till vår debattartikel om algoritmer och rättssäkerhet haft ett högt tonläge och anklagat Akademikerförbundet SSR för förtal. Vi vill därför påminna om grundfrågan här.

I ett demokratiskt samhälle delegerar vi medborgare i allmänhet vår beslutsrätt i enskilda frågor till förtroendevalda och tjänstemän. För att detta ska fungera krävs att det i de allra flesta situationer går att följa hur besluten faktiskt har tagits – och om behövligt belysa processen ytterligare, genom lagar som offentlighetsprincip, tryckfrihet, skydd för visselblåsare och liknande. Hur ett beslut har fattats kan många gånger vara lika viktigt som vad beslutet faktiskt säger – vare sig det gäller domstolens överväganden, finanspolitikens avvägningar eller för den delen försörjningsstödets hänsynstaganden.

Annons
Annons
Annons