Annons

”Detta bör göras för att skydda äldre på boenden”

Foto: Oliver Berg/TT

Hela Sverige riskerar att få en liknande situation som den på Stockholms äldreboenden om vi inte gör mer för att minska spridningen av viruset på boendena. Det skriver flera debattörer, som lägger fram fem förslag.

Under strecket
Publicerad

Över 80 000 personer bor i dag på äldreboenden, så kallade särskilda boenden. Många är drabbade av en demenssjukdom, där Alzheimers sjukdom är vanligast. Allt fler av dessa avlider nu till följd av covid-19. I Stockholm har covid-19 tagit sig in på åtminstone tre fjärdedelar av alla äldreboenden. Representanter för regeringen och Folkhälsomyndigheten har korrekt sagt att detta är ett stort misslyckande för vår nuvarande strategi. Vi anser att det finns flera åtgärder vi nu kan vidta för att minska spridning på landets äldreboenden.

Den 24 april publicerades en artikel i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine (Arons med flera, 2020), som beskriver ett äldreboende i Washington där smittan kom in via en person i personalen. De boende (så kallade ”brukare”) testades för covid-19 två till tre veckor senare. Inom denna korta tid hade nästan två tredjedelar av de äldre smittats och av dessa hade över hälften inga symtom (även om majoriteten senare utvecklade sådana). Virusnivåerna var lika höga hos de äldre med symtom som hos dem utan. Forskarna visade dessutom att virus från dem utan symtom kan infektera celler, vilket indikerar att äldre utan symtom med covid-19 mycket väl kan smitta andra på sitt boende. Cirka en fjärdedel av de smittade på boendet avled.

Annons
Annons
Annons