Detta är Elinor Ostroms forskning

Ofta hävdas det att gemensamt ägande för med sig överexploatering av naturresurser. Men Elinor Ostroms forskning visar att så inte alltid är fallet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Enligt teorin ser varje brukare av en lokal resurs, till exempel ett fiskbestånd, enbart till sin egen ekonomiska vinning och bortser från hur de negativa konsekvenserna drabbar andra. Därför bör utnyttjandet begränsas genom privatisering eller offentliga regleringar, som till exempel skatter. Dessa teser motsägs dock delvis av Elinor Ostroms forskning.

Ostrom har med stöd av flera omfattande studier visat att förvaltningen av gemensamt ägda resurser fungerar oväntat bra. Argumenten mot gemensamt ägande bortser från att brukarna själva kan skapa regelsystem som förhindrar överexploatering, enligt Ostrom.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons