Detta är bara första steget

Pensionsbolagens felsatsningar får nu betalas av pensionärerna. I längden kan inte pengar som ej finns utbetalas.

Under strecket
Publicerad
Annons

Kommentar | Pensionsbolagens usla finanser

Flera pensionsbolag har hoppats att deras finansiella kris smärtfritt skulle lösas av börsuppgång. Med något undantag blir det nog inte så.
Årets börsåterhämtning har minskat kassabristen men knappast tillräckligt mycket och snabbt. 2004 klämtar klockan för många bolag. Då har finanserna varit i oordning i tre år, den gräns som Finansinspektionen satt upp. 2004 måste tillgångar och pensionsskulder vara i balans. Ökar inte tillgångarna måste skulderna i form av pensionsspararnas konton då skrivas ner.
Formellt sett skriver inte SEB Trygg Liv ner pensionsspararnas konton - men man minskar pensionsutbetalningarna.

Annons
Annons
Annons