X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Det viktigaste i livet ska inte vara politiskt

”Det skall i princip vara lika naturligt att barnen vistas en del av dagen hos den ena makthavaren – samhället – som hos den andra – föräldrarna.’’ Så såg dåvarande Fpu och ordförande Per Gahrton på vikten av offentliga daghem och förskolor i slutet av 1960-talet.

Den unge Gahrtons försvarstal för det offentligas rätt till samhällets yngsta gestaltar på ett bra sätt var debatten för valfrihet och konkurrensutsättning en gång började.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X