Annons
X
Annons
X

Det viktigaste i årets budget

I dag presenterar finansminister Anders Borg (M) statsbudgeten för nästa år – men det mesta av innehållet är redan känt. De två största satsningarna är sänkt restaurangmoms och pengar till järnvägen. Däremot blir det varken sänkt skatt för pensionärer eller ytterligare ett jobbskatteavdrag.

(uppdaterad)
Mediauppbådet var stort när finansminister Anders Borg (M) tog sin traditionella budgetpromenad vid lunchtid idag.
Mediauppbådet var stort när finansminister Anders Borg (M) tog sin traditionella budgetpromenad vid lunchtid idag. Foto: LARS PEHRSON

Klockan 13 startar dagens budgetdebatt i riksdagen. Då möter finansminister Anders Borg oppositionens ekonomiskpolitiska talespersoner.

Debatten kommer att handla om förslagen som finns i budgeten, men också om de som saknas.

SvD presenterar redan nu några av de viktigaste punkterna som diskussionen kommer att cirkulera omkring.

Annons
X
Foto: AP

1. Skatter

• Nästa år vill regeringen halvera momsen på restaurang- och cateringtjänster. Det innebär 5,4 miljarder kronor mindre i skatteintäkter för staten. Enligt regeringen ger den sänkta momsen fler jobb främst till unga. Men åsikterna går isär om hur många jobb det blir.

• Det blir varken sänkt skatt för pensionärer eller löntagare. Socialminister Göran Hägglund (KD) fick ge upp sitt krav om sänkt skatt för pensionärer. Och något nytt jobbskatteavdrag blir det inte heller.

• Höjd skatt på snus och cigaretter, men inte på öl, vin och sprit. Den höjda tobaksskatten innebär att ett paket cigaretter blir cirka två kronor dyrare. Det blir också en dosa snus.

• Förenklad expertskatt. Den som tjänar mer än två prisbasbelopp per månad ska alltid anses uppfylla villkoren i reglerna för expertskatt. Det ska underlätta rekryteringen av internationella experter, forskare och andra nyckelpersoner.

Foto: SCANPIX

2. Infrastruktur

• Nästa år och året därpå avsätts extra pengar, 5 miljarder kronor, för vägar och järnvägar. 3,6 miljarder går till järnvägen och vägarna får 1,4 miljarder. Av den totala summan avsätts 1,8 miljarder kronor till järnvägen nästa år och 950 miljoner till vägarna. Pengarna ska enligt regeringen användas till drift, underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder.

Foto: TOR JOHNSSON

3. Skolan

• Matematikundervisningen ska bli bättre. I budgeten avsätts 1,3 miljarder kronor 2012–2015 till fortbildning av matematiklärare och vidareutbildning av lärare som saknar utbildning i ämnet eller som helt saknar examen. Tanken är också att pengarna ska användas till lärare som vill forska och ta en licentiatexamen och bli lektorer.

Från och med hösten 2013 utökas grundskolans matematikundervisning med 120 timmar. Det året avsätts 250 miljoner kronor för ändamålet och från och med 2014 500 miljoner kronor. Den särskilda lågstadiesatsningen på läsa, skriva och räkna fortsätter nästa år.

• Kommuner som inrättar särskilda så kallade karriärtjänster för lärare ska kunna ta del av ett särskilt statsbidrag som på sikt ska uppgå till 880 miljoner kronor om året.

Foto: SVANPIX

4. Pensionärer

• Det blir ingen sänkt skatt för pensionärer, trots KD-ledaren Göran Hägglunds försök att få med en sådan i nästa års budget. Regeringen lovar dock att skatten för pensionärer ska sänkas 2013 eller 2014 om ”de offentliga finanserna kan säkras”.

• De sämst ställda pensionärerna får dock ett höjt bostadstillägg med runt 170 kronor i månaden. Enligt regeringens beräkningar kostar det 500 miljoner kronor om året.

Foto: SCANPIX

5. Arbetslösa

• En miljard kronor ska gå till personer, drygt 4000, som utförsäkrats efter lång sjukfrånvaro. Tanken är att arbetsgivare som anställer personer för att vårda kulturarv ska få lönekostnaderna subventionerade.

Foto: SCANPIX

6. Vården

• Nästa år avsätts 500 miljoner kronor till tidiga och förstärkta rehabiliteringsinsatser.

• 400 miljoner kronor till bättre villkor för så kallade nollklassade.

• Gränsen för frikort i vården höjs från 900 kronor till 1100 kronor. Även gränsen för frikort för mediciner höjs, från 1800 kronor till 2200 kronor.

Foto: SCANPIX

7. Havsmiljö

• Från 2012 och fyra år framåt satsas drygt två miljarder kronor på att förbättra havsmiljön. Än så länge är det oklart exakt hur pengarna ska användas.

Flexibel skolstart skrotas blog.svd.se
Annons
Annons
X

Mediauppbådet var stort när finansminister Anders Borg (M) tog sin traditionella budgetpromenad vid lunchtid idag.

Foto: LARS PEHRSON Bild 1 av 8
Foto: AP Bild 2 av 8
Foto: SCANPIX Bild 3 av 8
Foto: TOR JOHNSSON Bild 4 av 8
Foto: SVANPIX Bild 5 av 8
Foto: SCANPIX Bild 6 av 8
Foto: SCANPIX Bild 7 av 8
Foto: SCANPIX Bild 8 av 8
Annons
X
Annons
X