X
Annons
X

”Det viktiga är vad ett slutförvar ska innehålla”

Enligt nu gällande planer ska använt kärnbränsle slutförvaras 500 meter ner i berget under kärnkraftverket Forsmark. PO Lindberg menar att projektet bör avbrytas i väntan på ett nytt tekniksprång när det gäller använt kärnbränsle.
Enligt nu gällande planer ska använt kärnbränsle slutförvaras 500 meter ner i berget under kärnkraftverket Forsmark. PO Lindberg menar att projektet bör avbrytas i väntan på ett nytt tekniksprång när det gäller använt kärnbränsle. Foto: Tomas Oneborg, Privat

Frågan om tillstånd för byggstart av ett slutförvar för använt kärnbränsle måste sättas in i ett större sammanhang än vad Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) skriver i sitt svarmitt debattinlägg den 9 oktober. SKB menar att "ett slutförvar behövs oavsett". Att ett slutförvar för radioaktiva restprodukter behövs är självklart, det ifrågasatte jag inte – men den viktiga frågan är vad slutförvaret kommer att innehålla, hur stor kapacitet det ska ha och vad det ska kosta. SKB:s ståndpunkt är begriplig. Bolaget har ett uppdrag som formuleras i lagstiftning och så länge uppdraget inte förändras så ska man naturligtvis fortsätta på den inslagna vägen.

Enligt nu gällande planer ska använt kärnbränsle slutförvaras 500 meter ner i berget under kärnkraftverket Forsmark. PO Lindberg menar att projektet bör avbrytas i väntan på ett nytt tekniksprång när det gäller använt kärnbränsle.

Foto: Tomas Oneborg, Privat Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X