Annons

”Det viktiga är vad ett slutförvar ska innehålla”

Enligt nu gällande planer ska använt kärnbränsle slutförvaras 500 meter ner i berget under kärnkraftverket Forsmark. PO Lindberg menar att projektet bör avbrytas i väntan på ett nytt tekniksprång när det gäller använt kärnbränsle.
Enligt nu gällande planer ska använt kärnbränsle slutförvaras 500 meter ner i berget under kärnkraftverket Forsmark. PO Lindberg menar att projektet bör avbrytas i väntan på ett nytt tekniksprång när det gäller använt kärnbränsle. Foto: Tomas Oneborg, Privat
Publicerad

Frågan om tillstånd för byggstart av ett slutförvar för använt kärnbränsle måste sättas in i ett större sammanhang än vad Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) skriver i sitt svarmitt debattinlägg den 9 oktober. SKB menar att ”ett slutförvar behövs oavsett”. Att ett slutförvar för radioaktiva restprodukter behövs är självklart, det ifrågasatte jag inte – men den viktiga frågan är vad slutförvaret kommer att innehålla, hur stor kapacitet det ska ha och vad det ska kosta. SKB:s ståndpunkt är begriplig. Bolaget har ett uppdrag som formuleras i lagstiftning och så länge uppdraget inte förändras så ska man naturligtvis fortsätta på den inslagna vägen.

Min argumentation går ut på att Sverige kanske inte behöver ett slutförvar som är dimensionerat för 11 000 ton använt kärnbränsle som är inkapslat i koppar. Det har dessutom konstruerats för att isolera restprodukter av en annan kaliber än de som framtida reaktorer lämnar.

Annons
Annons
Annons