Annons

Tove Lifvendahl:Det vi redan vet räcker en bra bit

Under strecket
Publicerad

ADHD och dess orsaker, diagnosticering och behandling, vållar återkommande debatt. Det är bra. Forskningens credo är att ständigt ifrågasätta aldrig så vedertagna teorier. Men det vi vet redan nu förpliktar. Skolinspektionen påpekar att hälften av eleverna med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte når målen i årskurs nio. En faktor är att vissa skolor saknar specialpedagogisk kompetens (GP 23/9). För somliga blir det första steget mot livslångt utanförskap.

**Vi vet också **sedan länge att förekomsten av ADHD är mycket vanligare bland intagna (25–29 procent) än hos befolkningen i stort (2–5 procent). Men stora kunskapsluckor hos Kriminalvården gör att dessa inte får rätt behandling, vilket ökar risken för återfall. Så kunskapen finns; studierna går att stapla på hög. Vad som saknas? Politisk förmåga att tänka och agera långsiktigt.

Annons
Annons
Annons