Annons

Det var aldrig fråga om ministerstyre

Under strecket
Publicerad

Det är viktigt att bevaka rollfördelningen mellan den politiska makten och universiteten så att inte ens en misstanke om ministerstyre uppstår. Så långt är jag fullkomligt överens med undertecknarna av artikeln på
SvD Brännpunkt 28/5.

SLU reste till Rio för att presentera den svenska modellen för långsiktigt hållbart skogsbruk. Det skedde helt på SLU:s eget initiativ. Vi ville visa på hur forskning kan bidra till att utveckla kunskap om människans förvaltning och hållbara nyttjande av skogen. Inte minst försökte vi belysa att det i Sverige pågår en debatt om vad ”hållbart” egentligen innebär. Vi valde att presentera Future Forests, ett forskningsprojekt som studerar hur svenskt skogsbruk ska kunna kombinera uthållighet och lönsamhet, men också tar upp målkonflikter kring till exempel ekonomi och miljö- och rekreationsvärden. Det hade stor relevans för Riokonferensens tema.

Annons
Annons
Annons