X
Annons
X

Carl Johan Gardell: Det USA-ledda knarkkriget har misslyckats

Den globala kampen mot narkotika har pågått i över ett århundrade. Redan 1878 antog det engelska parlamentet
Opium act i ett fåfängt försök att begränsa det utbredda missbruket i Indien och i övriga delar av det brittiska imperiet. 1914 röstade den amerikanska kongressen för
Harrison act, en lag som kriminaliserade allt ickemedicinskt bruk av kokain och opiater. I 1923 års svenska narkotikakungörelse förbjöds all tillverkning och försäljning av opium, morfin, heroin och kokain som inte skedde i medicinskt syfte.

1971 förklarade president Nixon krig mot knarket och tillkännagav att USA skulle tillgripa alla tänkbara metoder för att utplåna odlingar och förädlingsindustrier överallt i världen. Samma år skapades UNFDAC (United Nations Fund for Drug Abuse Control), ett FN-organ med uppdrag att starta utvecklingsprojekt och lansera alternativa grödor för bönderna i de koka- och vallmoproducerande länderna. FN:s mål är att skapa en drogfri värld.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X