Annons
X
Annons
X
Hatet på Facebook

"Det skapades en tråd om mig i en privat grupp"

Hur stor makt har Facebook i nuläget? Hur ska man göra om ens son mobbas på nätet? Reportern Jack Werner och juridiske experten Mårten Schultz chattade med läsarna om rättigheter på Facebook och om SvD:s granskning. Här är tio frågor och svar ur chatten.

Foto: JESSICA GOW / TT Bild 1 av 1

Bild 1 av 10

Min son mobbas på Facebook

Foto: JESSICA GOW / TT

Peter: Min son blir mobbad på Facebook. Jag har försökt anmäla men inte hört någonting. Har ni några tips kring vad jag ska göra?

Mårten Schultz: Det här var deppigt att höra, Peter. Ur ett juridiskt perspektiv är det svårt att svara på eftersom det beror på sammanhang och vem som mobbar, etc. Vidare beror det på hur mobbningen sker: om det är öppna kränkningar på din sons vägg eller liknande.

En sak som jag kan nämna, i alla fall, är att skolan enligt skollagen kan ha ett ansvar för att försöka motverka kränkningar om det finns en koppling till skolan även för kränkningar som inte sker direkt på skolan eller skoltid.

Jag hoppas att ni hittar någon lösning eller i alla fall att det lättar!

Annons
X
Annons
X
Foto: Jeff Chiu / AP Bild 1 av 1

Bild 2 av 10

Var ska Facebook dra gränsen?

Foto: Jeff Chiu / AP

Erik: Var tycker ni att Facebook ska dra gränsen för vad som är okej eller inte? Här har vi ju en global problematik där vissa saker som är uppenbara hot här hos oss kanske inte tolkas likadant i andra delar av världen.

Jack Werner: Det här är också en fråga jag hade velat ställa till Facebook. Om ni måste tillgodose alla länders intressen, var i ordningen hamnar då Sverige? Inte för att sätta dit Facebook, utan bara för att få ett svar som jag tror att vi skulle ha nytta av: är Facebook verkligen en plats menad för svenskarna?

Annons
X
Annons
X
Bild 1 av 1

Bild 3 av 10

Kan man gå hårdare åt den som hotar?

Anna: Borde man inte gå hårdare åt den enskilda individen som postar hat och hot istället för att gå på plattformen (Facebook)? Och finns det något sätt man skulle kunna göra detta på i så fall, tror ni?

Mårten Schultz: Hej Anna! Det är i första hand den som sprider något brottsligt som har ansvar för detta och ur rättslig synvinkel är möjligheten att hålla Facebook som företag ansvarigt väldigt begränsat (vilket också framgår något i den artikel som publicerades i SvD). Jag delar din uppfattning, som jag tolkar den, om att rättsväsendet borde agera mer kraftfullt mot personer som hotar eller allvarligt kränker andra på t.ex. Facebook.

Annons
X
Annons
X
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT Bild 1 av 1

Bild 4 av 10

Hur stor makt har Facebook?

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Erik: Hur stor makt har Facebook i nuläget? Finns det en risk att de blir mäktigare än vi ens kan tänka oss?

Jack Werner: Erik, svår fråga! Det beror nog allt på vad du menar. Facebook tappar en smula användare i den yngsta målgruppen, vilket skulle kunna tyda på att kidsen inte tycker Facebook är ballt nog med mamma och pappa hängande med sina urtöntiga smileys runt knuten. Det är Facebooks värsta mardröm att fastna med en åldrande användarbas, varför de sannolikt gör allt de kan för att hålla kvar barn och ungdomar på plattformen. Men i mina ögon är Facebooks starkaste kort samtidigt att de numera inte fungerar så mycket som ett socialt medie som man gillar att använda, utan som infrastruktur. Det är lite som mejl, liksom – man vet att de flesta finns där och att man kan använda det för viktiga meddelanden och liknande. Vad den här granskningen har visat är väl kanske att Facebook inte är helt redo att granskas på samma villkor som alla andra stora företag, och om man lyckas hålla kvar användarna är det något jag tror kan komma att bekymra oss i framtiden.

Annons
X
Annons
X
Foto: David Magnusson Bild 1 av 1

Bild 5 av 10

Blir uthängd – polisen gör ingenting

Foto: David Magnusson

Eva I helgen blev jag uthängd på nätet. Med adress och telefonnummer. En tråd om mig i en privat grupp. Jag har polisanmält iafl två st. Idag såg jag meddelanden från en annan som letat upp min familjs adress. Allt detta för att jag är vegan och feminist. Jag orkar inte att polisen inte gör ett skit.

Jack Werner: Eva, det låter väldigt tröttsamt och uppslitande. Mitt råd är att fortsätta anmäla vad du utsätts för. Det må kännas tröstlöst men det är det enda vettiga.

Mårten Schultz: Hej Eva, det låter jävligt trist och kanske dessutom som en källa till oro. Det är många som har vittnat om att deras anmälningar rörande kränkningar på internet inte tas på tillräckligt allvar av rättsväsendet. Som jag nämnde här tidigare finns det en stor undersökning av BRÅ som visar att 96 % av de anmälningar som kommit in rörande påstådda brott på nätet (av det här slaget) inte föranlett någon åtgärd. Det finns ljus i tunneln, dock, så förhoppningsvis blir det bättre.

Det är emellertid inte alltid otillåtet att säga vad någon annan har för telefonnummer eller adress.

Annons
X
Annons
X
Foto: NORA LOREK / TT Bild 1 av 1

Bild 6 av 10

Fälls någon för hoten?

Foto: NORA LOREK / TT

Inget nättroll: Har någon blivit fälld för att ha hotat på sociala medier i Sverige? Vad krävs för att man ska bli det, enligt lag?

Mårten Schultz: Ja det finns flera fall där personer dömts för att ha hotat andra över sociala medier. Det finns vissa förutsättningar i lagen för att någon ska kunna dömas. Regeln säger (på gammalmodig svenska) att en person kan dömas för olaga hot om hon ”lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom.”

Det ska alltså vara hot som vanligtvis gör någon allvarligt rädd för att bli skadad, eller för att någon eller något annat ska bli skadad/skadat. En del tycker att det lite konstigt att även hot om att skada saker kan utgöra ett olaga hot, men det kan t.ex. vara ett hot om att bränna ned ett hus.

Hot kan vara indirekta, men ändå anses som hot i lagens mening.

Ett känt exempel på olaga hot i sociala medier var när en artist hotade SD:s partiledare Åkesson över Twitter och dömdes för det.

Annons
X
Annons
X

Facebook inviger sin serverhall i Luleå.

Foto: Tor Johnsson Bild 1 av 1

Bild 7 av 10

Facebook kan väl inte hålla koll på alla?

Facebook inviger sin serverhall i Luleå.

Facebook inviger sin serverhall i Luleå. Foto: Tor Johnsson

Inget nättroll: Jack, hur tycker du att det borde vara på sociala medier? Facebook kan väl inte hålla koll på vad alla miljoner miljarder människor skriver? Vems är ansvaret?

Jack Wener: Inget nättroll, det har du helt rätt i. Facebook har en jätteutmaning i att hålla koll på alla miljontals anmälda kommentarer, statusar och bilder. Jag förväntar mig inte någon trollformel eller övermänsklighet från Facebook – jag vill egentligen bara ha svar. Hur ser Facebook själva på det här problemet? Det vet vi i princip inte, eftersom de så sällan deltar i intervjuer. Och inte heller den här gången fick vi klarhet.

Annons
X
Annons
X

Mårten Schultz

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1

Bild 8 av 10

Vilket ansvar har ansvarig utgivare?

Mårten Schultz

Mårten Schultz Foto: Lars Pehrson

Sofia OO: Säg att jag skulle jobba som ansvarig utgivare för Aftonbladet. Har jag då något juridiskt ansvar för kommentarerna som skrivs på vår Facebook-sida?

Mårten Schultz: Hej Sofia! Jag tror att det jobbet just nu är sökbart så passa på! Regelverket ser ut så här ungefär (förenklat eftersom detta är ganska invecklat):

Aftonbladet, liksom andra traditionella medier, faller under reglerna i de särskilda grundlagar som gäller för sådana medier. En av grundbultarna i grundlagarnas reglering är utgivaransvaret. Det innebär att en i förväg utsedd person ansvarar för allt som sker inom ramen för t.ex. Aftonbladet. Detta ansvar gäller även om den ansvarige utgivaren kanske inte ens har haft kunskap om det som publicerats.

Utgivaransvaret täcker emellertid inte alltid det som publiceras på en tidnings webbplats. Kommentarsfält som organiseras inom Facebooks tekniska plattform faller utanför utgivaransvaret. När du tar över Aftonbladet så slipper du alltså normalt ansvar för eventuellt otillåtna yttranden i Facebook-kommentarsfältet under Melodifestivalsartiklarna.

Det finns emellertid vissa andra lagar som i dessa fall kan användas för att hålla någon annan än den som skriver något otillåtet i ett sådant kommentarsfält ansvarig. Det finns en lag som brukar kallas för BBS-lagen, lagen om elektroniska anslagstavlor, som kan tvinga innehavaren av en elektronisk anslagstavla – som det ålderdomligt betecknas – en skyldighet att ta bort vissa yttranden om dessa utgör bl.a. brotten uppvigling, hets mot folkgrupp och barnpornografibrott. I vissa fall kan det vara brottsligt att inte ta bort sådana yttranden.

Här kan du läsa mer om juridiken kring kommentarsfält.

Annons
X
Annons
X

Jack Werner

Foto: Linus Sundahl-Djerf Bild 1 av 1

Bild 9 av 10

Kan hårdare regler ge näring åt alternativa sajter?

Jack Werner

Jack Werner Foto: Linus Sundahl-Djerf

George: Många som vill ha kvar Facebook som det är idag, dvs med "slappa" regler, argumenterar för att de alternativa sajterna kommer att bli ännu större om andra plattformar stängs/regleras hårdare. Är det ett hållbart argument? Eller hur kan man stävja näthatet?

Jack Werner: Jag tycker personligen inte argumentet "det måste fortsätta vara dåligt här, annars kanske det blir dåligt där" håller. Hade jag ett svar på hur det (lite väl otympligt breda begreppet) näthat kunde stävjas hade jag troligen sålt det dyrt till Facebook nu. Spontant skulle jag säga genom att medvetandegöra de reella effekterna av ens publiceringar på nätet, mer delningsetik och tydligare gemensamma ideer om vad yttrandefrihet och kränkningar på nätet innebär. Sedan gör ju säkerligen den allmänna polariseringen av samhällsdebatten just nu sitt till, också...".

Annons
X
Annons
X

Bild 10 av 10

Jonas: Intressant om hatet på Facebook. Hur tror ni att en länk till ÖP eller SVT skulle bedömas? Är skillnaden att de har ansvarig utgivare? Kan Facebook ha ansvarig utgivare? T.ex. denna.

Jack Werner: Jonas, i min vidhängande lista Fem inlägg som Facebook stoppade skriver jag ju om Gefle Dagblad, vars redaktörer som skötte tidningens Facebooksida en morgon fann sig avstängda för att de hade delat sin artikel om mammografi. Även när jag jobbade på Metro blev vi en dag avstängda för att vi hade delat en granskning av ett virus på Facebook, eftersom vår artikel troligen uppfattades av Facebook som viruset självt. Med andra ord är det inte en garant för någonting att man publicerar sig från en tidning – åtminstone inte hittills.

Annons
Annons
X
Annons
X