Annons
X
Annons
X

"Det ska vara attraktivt att investera i Sverige"

Lena Sellgren blir ny chefsekonom för Business Sweden i mars. Redan nu finns många tankar om vad som krävs för att möta utmaningen. Ett viktigt uppdrag blir att få svenska företag att nå sin fulla potential på den internationella marknaden, samtidigt som det ska vara attraktivt att investera i Sverige.

[object Object]
Lena Sellgren. Foto: Anders Ahlgren

För första gången på 18 år byter Business Sweden chefsekonom. Mauro Gozzo som har suttit på posten pensioneras till våren och Lena Sellgren, nuvarande chefanalytiker för Nordea Markets, tar över.

– Jag är stolt och glad att efterträda Mauro. Det är ett viktigt uppdrag att få svenska företag att nå sin fulla potential på den internationella marknaden, säger hon till SvD Näringsliv.

I slutet av 2015 stod exporten för närmare 40 procent av Sveriges BNP. Men exportens marknadsandelar har minskat under sju års tid. Som ny i rollen kommer Lena Sellgren nu att skaffa sig djupare förståelse av hur marknaden har sett ut de senaste åren.

Annons
X

– De första stegen blir att verkligen förstå varför den här minskningen har skett. Om det är så att företag exempelvis har flyttat sin verksamhet utomlands måste man ta reda på varför. Problemet kanske inte bara handlar om export, vi måste också se till att det är attraktivt att investera i Sverige.

Enligt Lena Sellgren kommer hennes tidigare tjänster på finansdepartementet som chef för skatteekonomisk analys och offentliga finanser att ge henne en bra utgångspunkt för det framtida ansvaret som chefsekonom.

– Min erfarenhet och kompetens tillsammans med mitt uppbyggda nätverk skapar ett bra underlag för att förstå och kunna hjälpa svenska bolag att vara konkurrenskraftiga på den internationella marknaden.

Under sina tre år som chefsanalytiker på Nordea Markets har det hela tiden funnits en kundkontakt som Lena Sellgren nu ser ett fortsatt värde av.

– Genom mitt arbete på Nordea har jag blivit bekant med många bolag och deras utmaningar. Det känns som en fördel nu när jag kommer att möta flera av dem i min nya roll.

**Gällande Sveriges ** framtida utsikter är Lena Sellgren övertygad om att man kommer att se en positiv utveckling.

– Den europeiska ekonomin fortsätter att återhämta sig vilket gynnar den svenska exporten eftersom huvuddelen av vår export, ungefär 70 procent, sker inom Europa.

Ser man endast till utvecklingen under 2016 väntas en viss ökning.

– Det börjar sakta, sakta öka. Efterfrågan i omvärlden är det som är helt avgörande för hur det kommer gå för svensk export i år.

Men framtidsutsikterna är inte utan utmaningar. Här är det viktigt att ha både ett långsiktigt och kortsiktigt perspektiv menar hon.

– Nu har vi en global oro, inte minst i Kina, som spiller över på andra tillväxtekonomier. Det ger en dämpande effekt på tillväxten i närtid. När oron lägger sig och det sker en stabilisering kommer investeringar och konsumtion att komma tillbaka.

Förutom att marknaden i stort ständigt påverkar exporten är också det egna företagens utveckling en faktor som spelar in.

– Vi ser hela tiden en globalisering, automatisering och digitalisering. Det sätter press på företagen att utvecklas så de är konkurrenskraftiga på den internationella marknaden.

Annons
Annons
X

Lena Sellgren.

Foto: Anders Ahlgren Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X